Uppdrag till myndigheter att vidta energibesparingsåtgärder

Publicerad

Regeringen har för avsikt att under torsdagens regeringssammanträde fatta beslut om ett uppdrag till statliga myndigheter att vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder.

Myndigheterna får i uppdrag att redovisa mängden el som köpts under föregående månad för lokaler belägna inom Sverige. Myndigheterna ska även redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att minska sin elanvändning. Det är upp till respektive myndighet att inventera vilka energibesparings­åtgärder som är möjliga och lämpliga.

– Det breda uppdraget till de statliga myndigheterna handlar om att genomföra energibesparande åtgärder som ger effekt på kort sikt. Syftet är att försöka dämpa elpriserna inför kommande vinter. Staten måste gå före och visa vägen, säger civilminister Ida Karkiainen.

Regeringen avser vidare uppdra åt länsstyrelserna att erbjuda stöd till kommuner och regioner i fråga om energibesparingsåtgärder för att minska energianvändningen, till exempel genom att sprida kunskap om effektiva åtgärder.

– Energieffektivisering är det billigaste och snabbaste sättet att frigöra mer energi. Varje kWh vi kan effektivisera minskar vår sårbarhet mot det energikrig Putin bedriver mot Europa just nu, säger Khashayar Farmanbar.

Uppdraget pågår till och med den 31 mars 2023.

Kontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering
Rosaline Marbinah
Tf. pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00