Regeringen föreslår att EU frikopplar elpriser från gaspriser

Publicerad

Statsminister Magdalena Andersson redogjorde vid pressträffen fredag den 2 september för de åtgärder regeringen avser vidta för att möta den pågående energikrisen som statsministern beskrev som ett energikrig Ryssland riktar mot Europa. Pressträffen hölls tillsammans med finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Statsminister Magdalena Andersson inledde pressträffen med att tydliggöra Rysslands roll i den rådande energikrisen:

– Sedan augusti förra året har Ryssland använt sina gastillgångar för att skapa splittring både mellan och inom Europas länder. Sedan invasionen av Ukraina har Ryssland också eskalerat utvecklingen till något som inte kan beskrivas som något annat än ett energikrig riktat mot Europa.

I en lägesbild av Sverige konstaterar statsministern att den skada på Ringhals som nyligen uppdagats kommer i ett mycket ansträngt energiläge, och att Sveriges hushåll står inför en krisvinter med mycket högre elpriser än vi tidigare sett.

– Därför är mitt besked tydligt, sade statsministern, Regeringen kommer inte att lämna svenska hushåll och företag åt sitt öde. Det gjorde vi inte under pandemin och det kommer vi inte att göra nu.         

Förslag till EU

Sveriges regering kommer därav snarast att agera på EU-nivå förklarade statsministern och beskrev krisen som ett i grunden gemensamt europeiskt problem. Den elmarknad som fungerar väl i ett normalläge konstaterade statsministern var dysfunktionell i detta krigsläge. 

– Det här är en europeisk kris och då behöver Europa hålla ihop. Sverige är en stabil elproducent som exporterar mycket el till andra europeiska länder. Men det är inte rimligt att svenska hushåll och företag köper svensk el som produceras billigt, för att sen få betala skyhöga priser för att många av våra grannländer länder är beroende av rysk gas. Därför anser regeringen att elpriserna på Europas elmarknad måste frikopplas från de orimliga gaspriserna som Ryssland har skapat, sade statsminister Andersson vidare. 

Statsministern meddelade att hon kommer lägga en del av valarbetet åt sidan för att kontakta kollegor i andra EU-länder och EU-kommissionens ordförande i syfte att skapa en koalition som ställer sig bakom förslaget.

Sverige agerar med egna åtgärder

– Vi har sedan tidigare presenterat ett högkostnadsskydd för höga elpriser som riktar sig till både hushåll och företag. I onsdags meddelade vi också att stödet kan uppgå till så mycket som till 90 miljarder kronor, sade statsministern.

– Självklart kan också minskad elkonsumtion göra skillnad, sade Andersson vidare. Jag vet att många svenska hushåll och företag redan vidtar åtgärder för att dra ner på sina elutgifter, exempelvis genom att sänka inomhustemperaturen en grad eller genom att skaffa timprisavtal. Jag vill understryka att de därmed inte bara skyddar sin egen privatekonomi utan bidrar också till att skydda Sverige. Men även om enskilda initiativ kan göra skillnad, så är det här en kris som kräver att samhälle kliver fram och tar kontroll över utvecklingen.

Statsministern beskrev därefter i ett antal punkter regeringens arbete för att göra Sveriges och Europas energisystem mer robust:

  • Privata investerare som redan idag står i kö för att bygga ny elproduktion ska också få möjlighet att göra det. För att havsbaserad vindkraft ska komma på plats snabbare ska vi halvera tiden för att få tillstånd för havsbaserade vindkraftsparker. 
  • Krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader för att öka produktionen av solkraft.
  • Ökad produktion i Forsmark avseende kärnkraft. Översyn av vilka åtgärder som behövs för att utnyttja både befintlig och framtida kärnkraft.  

Statsministern avslutade med att understryka förutsättningarna för framtida robusta energisystem:

– Jag vill betona vikten av att Sverige får på plats långsiktiga spelregler för energipolitiken. Vill man bygga mer vind- och solkraft behöver också det vara tydligt för kommuner och husägare vad som gäller. Vill man bygga kärnkraft måste det finnas regelverk som överlever upp till 15 riksdagsval.