Energieffektivisering och rådgivning

Publicerad

Myndigheters och andra aktörers information om energieffektivisering.

Energieffektivisering 

Energimyndigheten har råd om hur företag och hushåll kan energieffektivisera och minska elanvändningen. 

Energieffektivisering (energimyndigheten.se)

Varje kilowattimme (kWh) räknas (energimyndigheten.se)

Klimat och energirådgivare

De flesta kommuner har klimat- och energirådgivare. 

Hitta din energi- och klimatrådgivare (energimyndigheten.se)

Råd till energikonsumenter

Energimarknadsinspektionen har ett konsumentforum.

Konsument - Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Vägledning i energifrågor

Myndigheter och branschorganisationer har gemensamt inrättat Konsumenternas energimarknadsbyrå som erbjuder vägledning kring energifrågor.

Oberoende vägledning om el, gas och fjärrvärme (energimarknadsbyran.se)