Utredare utsedd för att inrätta Myndigheten för totalförsvarsanalys

Publicerad

Regeringen har utsett Susanne Moberg till särskild utredare för att förbereda och genomföra bildandet av Myndigheten för totalförsvarsanalys.

Susanne Moberg har tidigare bland annat tjänstgjort som stabschef respektive administrativ chef på Totalförsvarets forskningsinstitut.

Hon får nu i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten för uppföljning och utvärdering av totalförsvaret.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2022.