Extrainsatt ministermöte för att säkra EU:s gasförsörjning

Publicerad

Vid det extrainsatta energirådsmötet 26 juli ska EU:s energiministrar diskutera energiförsörjningstryggheten i EU och läget inför nästa vinter.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.
Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Foto: Magnus Liljegren

Energiförsörjningstrygghet och åtgärder inför nästa vinter

EU-kommissionen har lagt fram en plan för förbrukningsminskningar för gas i EU den 20 juli 2022, det så kallade vinterpaketet.

Paketet innehåller bland annat förslag om gemensamma principer för gasransonering, en redogörelse för redan vidtagna förberedande åtgärder i medlemsstaterna och en årsscenarioanalys för EU:s försörjningstrygghet. Förbrukningsminskningsplanen innehåller också förslag på åtgärder för att minska gasanvändningen i Europa.

EU-kommissionen föreslår också en rådsförordning som innehåller bestämmelser om 15 procent gasreducering per medlemsstat utifrån de senaste fem årens genomsnittliga gasanvändning i respektive medlemsstat.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har EU-kommissionen presenterat flera förslag till åtgärder för att minska höga energipriser och påskynda utfasningen av EU:s beroende av rysk energi.

Regeringen välkomnar ambitionen att minska beroendet av import av fossila bränslen och anser att EU:s beroende av fossila bränslen bör fasas ut så snabbt som möjligt. Regeringen ser positivt på förnyade diskussioner om åtgärder för försörjningstryggheten och hur EU-samordning kan bidra till att stärka den.

Regeringen avser verka för att planen för förbrukningsminskning av gas tar hänsyn till att vissa medlemsstater har ett större behov av att skydda andra kunder än hushållskunder.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar företräder Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.