Storbritannien och Sverige sluter historiskt avtal inom life science

Publicerad

Internationella relationer är avgörande för att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Det långsiktiga samförståndsavtalet med Storbritannien som slöts den 27 maj sätter policyutveckling, forskning och innovation i fokus – vilket stärker Sveriges konkurrenskraft och bygger ett motståndskraftigare samhälle.

 • Utbildningsminister Anna Ekström och Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science, har signerat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) inom life science mellan Sverige och Storbritannien.

  Utbildningsminister Anna Ekström och Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science, har signerat ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) inom life science mellan Sverige och Storbritannien.

  Foto: Mark Earthy / Svenska ambassaden i London

 • Ambassadör Mikaela Kumlin Granit, Minister Syed Kamall, Anna Ekström, utbildningsminister, Drottning Silvia, Kung Carl XVI Gustaf och Minister George Freeman.

  Ambassadör Mikaela Kumlin Granit, Minister Syed Kamall, Anna Ekström, utbildningsminister, Drottning Silvia, Kung Carl XVI Gustaf och Minister George Freeman.

  Foto: Regeringskansliet

 • Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister

  Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister, på Join Sweden Summit 2022

  Foto: Regeringskansliet

 • Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister och Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, på Join Sweden Summit 2022

  Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister och Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, på Join Sweden Summit 2022

  Foto: Regeringskansliet

Life science-industrin är en av de viktigaste industrinäringarna i såväl Sverige som Storbritannien och länderna delar en lång tradition av samarbete. Genom att nu fördjupa detta ytterligare stärks Sveriges möjligheter att öka takten inom forskning och innovation och nå målen i den nationella life science-strategin.

Utbildningsminister Anna Ekström som undertecknade avtalet tillsammans med Lord Kamall, Storbritanniens minister för teknologi, innovation och life science, betonar vikten av långsiktighet i samverkan:

– Forskning inom hälsa och medicin är ett svenskt styrkeområde. Storbritannien är världsledande på området och sedan länge en mycket viktig samarbetspartner för Sverige.

Från avtal till verkstad – life science-kontoren i Sverige och Storbritannien är navet i arbetet framåt

Samförståndsavtalet har tagits fram av life science-kontoren i Sverige och Storbritannien och utgår från ländernas styrkor och gemensamma prioriteringar som bland annat inkluderar tidig diagnostik, kliniska prövningar, antibiotikaresistens och pandemiberedskap.

Life science-kontoren kommer att utgöra navet för arbetet framåt i implementeringen där en gemensam arbetsgrupp har formats. Kontoren är organiserade som samverkansfunktioner mellan flera departement. I Sverige är det närings- social- och utbildningsdepartementet som arbetar gemensamt med life science-området.

Socialminister Lena Hallengren pekar på vikten av internationellt samarbete för en modern hälso- och sjukvård, där nya tekniker inom precisionsmedicin implementeras, och för att stärka vår förmåga att tackla globala hälsohot:

– Sverige och Storbritannien är båda ledande i arbetet mot antibiotikaresistens. Ett fördjupat samarbete kring policyutveckling är helt centralt för strävan emot förbättrad folkhälsa globalt.

Internationell samverkan i fokus på Join Sweden Summit

Vikten av internationella samarbeten var i fokus på Join Sweden Summit den 20-21 juni, ett toppmöte anordnat av Business Sweden. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson stod värd för ett rundabordssamtal med temat ”The future of medicine – connected and precision health” där samförståndsavtalet med Storbritannien lyftes som ett konkret exempel på att Sverige ser långsiktiga internationella samarbeten som en förutsättning för ledarskap inom life science:

– Samverkan krävs för att lösa framtidens hälsoutmaningar och bygga hållbar konkurrenskraft. Ett fördjupat samarbete med Storbritannien är av stort strategiskt värde för att utveckla den svenska life science-sektorn ytterligare och därigenom stärka Sveriges konkurrens- och innovationskraft.

Sammanfattning av samförståndsavtalet

Samförståndsavtalet undertecknades den 27 maj på svenska ambassaden i London i närvaro av det svenska kungaparet och företrädare för life science-sektorn i Sverige och Storbritannien.

Parterna kommer att fortsätta utveckla de möjligheter för bättre hälsa såväl nationellt som globalt, som möjliggörs av framsteg inom medicin och teknik, med utgångspunkt i den spetskompetens som finns på båda sidor.

Samarbetsområden kan omfatta följande:

 • Tidig diagnostik
 • Genomik
 • Kliniska prövningar
 • Regulatorisk innovation
 • Implementering av innovation
 • Tillverkningsprocesser
 • Hållbarhet inom life science-sektorn
 • Antimikrobiell resistens

Aktiviteter för att stödja utbyte inom dessa samarbetsområden kan innefatta:

 • Samarbete inom policyutveckling, utformning och implementering av tekniska standarder som är nödvändiga för att utveckla datadrivna tillvägagångssätt inom life science;
 • Kunskapsutbyte gällande policyer, strategier och marknadsinsatser;
 • Samarbete i utvecklingen av policyinitiativ för att stimulera till ett aktivt ekosystem genom företagsengagemang och samarbetsinitiativ.
 • Samarbete inom forskning, utveckling, utvärdering och implementering av ny teknik och nya behandlingar.

Sex röster: Vad innebär ett samförståndsavtal med Storbritannien för Sveriges life science-sektor?

Anna-Karin Edstedt Bonamy, vd Doctrin

– Våra sjukvårdssystem är liknande, vilket underlättar delandet av goda exempel. Som vd på ett health techbolag imponeras jag särskilt av UK:s välfungerande ramavtalssystem som förenklar för leverantörer att bidra till digitaliseringen av sjukvården. Jag hoppas att ökat samarbete mellan våra länder kan inspirera arbetet med Vision e-hälsa i Sverige.

Gustav Salford, vd Elekta

– För Elekta, ett världsledande bolag inom cancerbehandling, är Storbritannien en väldigt viktig marknad, inte minst då vi har nära samarbete med flera sjukhus där liksom produktutveckling och tillverkning. Vi hoppas att detta MoU ytterligare kommer att stimulera svensk-brittisk innovation som bidrar till ökad tillgång till bästa möjliga vård.

Suzanne Håkansson, senior director government affairs AstraZeneca

– Avsiktsförklaringen är viktig för oss och vår bransch eftersom våra länder tillhör de ledande inom life science. Den ger kraft att utnyttja synergier som finns inom kliniska prövningar, tidig upptäckt av sjukdom, uppföljning av behandling och för att kunna utveckla metoder för hållbarhet och hälsa.           

Björn Eriksson, gd Läkemedelsverket

– Sveriges och Storbritannien har sedan länge samarbetat i läkemedelsfrågor, regulatoriska frågor, forskning och utveckling. Tillsammans kan vi fortsätta utveckla våra Life science-sektorer och stärka det regulatoriska ramverket, för att möta framtidens behov av bland annat precisionsmedicin och beslutsstöd med hjälp av AI.

Anders Blanck, vd LIF

– Sverige har en lång tradition av nära samarbete med UK inom Life Science-området och UK är ett föregångsland inom Life Science. MoU:t kommer att bidra till att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft inom Life Science och accelerera utvecklingen och implementeringen av bl.a. precisionsmedicin i hälso- och sjukvården i Sverige.

Richard Rosenqvist Brandell, ordförande Genomic Medicine Sweden

– Storbritannien är ett föregångsland inom genomik och har en ambitiös nationell strategi hur genomik ska nå ut i sjukvården. MoU gör att vi kan fördjupa vårt samarbete inom genomik och precisionmedicin där vi kan både utbyta erfarenhet men även driva samarbetsprojekt inom bland annat cancer och sällsynta diagnoser.