JEF-länderna uttryckte stöd för Sveriges och Finlands Natoansökningar

Publicerad

När försvarsministrarna från de tio länderna inom samarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) möttes i Oslo den 14–15 juni, stod Rysslands krig mot Ukraina och krigets konsekvenser på agendan. Sverige representerades av försvarsminister Peter Hultqvist.

Ministrarna i helfigur och med svarta kläder.
Försvarsministrarna från de tio länderna inom samarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) på plats i Oslo. Foto: Torbjørn Kjosvold, Norges försvarsmakt

På mötet i Oslo diskuterade ministrarna krigets påverkan på den säkerhetspolitiska situationen i norra Europa och Sveriges och Finlands ansökningar om Natomedlemskap.

– Ministrarna från de andra länderna uttryckte starkt stöd för Sveriges och Finlands ansökningar om att gå med i Nato. De utlovade också en utökad närvaro i Östersjöregionen under tiden Sverige och Finland väntar på besked om medlemskap, säger Peter Hultqvist.

På mötet diskuterade ministrarna även stöd som JEF-länderna gett eller planerar att ge till Ukraina, bland annat i form av försvarsmateriel. De diskuterade också det gångna årets samarbete och kommande aktiviteter inom JEF.

Det här är JEF

Joint Expeditionary Force (JEF) är ett brittisklett ramverk för en snabbinsatsstyrka som ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa.

Storbritannien tog initiativ till JEF 2014 och utöver Storbritannien deltar Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Sverige i samarbetet.