Artikel från Miljödepartementet

Historiskt klimatpaket antaget i EU:s ministerråd

Publicerad

När EU-ländernas klimat- och miljöministrar möttes den 28 juni fattade de beslut om fem omfattande klimaträttsakter som utgör en stor del av EU:s skärpta gemensamma bidrag till genomförandet av Parisavtalet. Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll företrädde Sverige vid mötet.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuas av  SVT. I bilden står ministern framför  två svenska flaggor och en EU-flagga. En kamera och en mikrofon som riktas mot ministern syns även i bildens vänstra halva.
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll företrädde Sverige på rådsmötet i Luxemburg 28 juni. Niklas Forsström/Regeringskansliet

Fit for 55

Medlemsländerna har förhandlat det så kallade Fit for 55-paketet sedan i höstas. Lagstiftningspaketet är en central del av EU:s så kallade gröna giv vars målsättning är att EU ska uppnå klimatneutralitet senast 2050. För att klara detta skärps nu EU:s klimatambitioner för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030.

Fit for 55-paketet innehåller fem lagförslag som utgör en stor del av EU:s skärpta gemensamma bidrag till genomförandet av Parisavtalet och befäster EU:s ledarroll i det globala klimatarbetet. Lagförslagen innebär:

- Skärpt utsläppshandel för att snabba på omställningen av den tunga industrin, energisektorn och sjöfarten;

- Skärpta nationella utsläppsmål för sektorer utanför utsläppshandelssystemet;

- Ett nytt utsläppshandelssystem för vägtransporter och byggnader;

- Nya klimatnormer för personbilar och lätta lastbilar;

- Skärpta mål för utsläpp från och upptag av koldioxid i mark och skog;

- Inrättandet av en social klimatfond

Vid rådsmötet antog ministrarna så kallade allmänna riktlinjer inför förhandlingarna med Europaparlamentet senare i år. Sannolikt kommer det vara upp till Sverige att föra delar av dessa förhandlingar i mål under ordförandeskapet våren 2023.

Avskogning

Ministrarna antog en allmän inriktning om det så kallade avskogningsförslaget. Förslaget tar sikte på nötkött, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä och syftar till att reglera tillgängliggörandet av dessa produkter på den inre marknaden för att hindra avskogning och utarmning av skogar.

Förslaget innebär att verksamhetsutövare som gör produkterna tillgängliga på EU:s inre marknad, eller exporterar dem från EU, ska kunna visa att produktionen inte skett på mark som nyligen avskogats eller gett upphov till utarmning av skogar.

Därutöver gav franska ordförandeskapet en lägesrapport om förhandlingarna gällande förordningen om avfallstransporter och EU-kommissionen presenterade flera nya lagstiftningar så som industriutsläppsdirektivet, det reviderade ekodesigndirektivet för hållbara produkter och restaurering av natur.

Mer om mötet i EU:s miljöråd 28 juni 2022

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.