Artikel från Socialdepartementet

EU:s roll inom global hälsa och samarbete om hälsodata på ministermöte

Publicerad

När EU-ländernas hälsoministrar möts 14 juni står EU:s gemensamma hälsoarbete i kölvattnet av covid-19-pandmin på dagordningen. Dels ska dels diskutera EU:s samarbete inom hälsodata, dels EU:s kommande globala hälsostrategi.

Mötessalen i Luxemburg
EU:s hälsoministrar möts i Luxemburg 14 juni . Foto: Europeiska unionens råd

Europeisk hälsodata

Att skapa ett så kallat europeiskt hälsodataområde är en av EU-kommissionens prioriteringar för 2019–2024. På mötet ska ministrarna diskutera EU-kommissionens förslag inom hälsodata som presenterades i maj.

Förslaget ska skapa bättre förutsättningar för enskilda att få större kontroll över sina egna hälsodata samt att främja forskning och innovation. Det handlar bland annat om att skapa bättre förutsättningar för diagnosticering, vård och välmående.

Regeringen välkomnar förslaget och de möjligheter som det innebär för bättre och jämlik vård i EU men påpekar också vikten av höga krav på säkerhet och dataskydd.

EU:s globala hälsostrategi

Sedan 2010 finns rådslutsatser om EU:s roll för global hälsa. Mycket har hänt sedan dess, exempelvis covid-19-pandemin. EU-kommissionen ska därför ta fram en ny strategi på området. På mötet ska ministrarna ha en diskussion om prioriteringarna för den nya globala hälsostrategin och hur EU:s samordning och inflytande kan stärkas.

Regeringen välkomnar arbetet med att ta fram en ny strategi. Inte minst covid-19-pandemin har visat på behovet att stärka den nationella och globala förmågan att hantera gränsöverskridande hälsohot och att bygga hållbara och motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem. Regeringen påpekar bland annat att strategin bör ta fasta på Agenda 2030, EU:s styrkor och redan initierade processer.

Därutöver kommer EU-kommissionen bland annat informera om arbetet med medicintekniska produkter, om det humanitära och hälsomässiga läget i Ukraina samt om ökningen av hepatit och smittkoppor.

 

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning

Mer om mötet i EU:s ministerråd för hälsa och sociala frågor 14 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.