Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s relationer med USA och Kina på handelsministrarna möte

Publicerad

Utvecklingen av EU:s handelsrelationer med USA och Kina samt förberedelser av WTO:s kommande ministerkonferens var de stora frågorna när EU-ländernas handelsministrar möttes 3 juni. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg företrädde Sverige.

Handelsrelationen mellan EU och USA

Ministrarna diskuterade utvecklingen av den transatlantiska handelsrelationen. USA är en av Sveriges viktigaste handelspartners och relationen är avgörande för svensk ekonomi. För Sverige är därför en ambitiös och framåtblickande linje i relationen till USA viktig och att den gynnar ett öppet handels- och investeringsklimat.

Handelsrelationen mellan EU och Kina

Ministrarna diskuterade EU handelsrelation med Kina. En utgångspunkt för diskussionen var toppmötet mellan EU och Kina den 1 april som dominerades av Rysslands krig mot Ukraina.

Förberedelser inför kommande möte i WTO

Ministrarna gick igenom läget inför WTO:s ministerkonferens i Genève 12-15 juni. Det försvåras av Rysslands invasion av Ukraina.

Eftersom det ryska kriget får negativa konsekvenser för försörjningen av livsmedel kan ett särskilt paket komma att antas på WTO-konferensen. EU driver att detta bland annat ska förbjuda exportrestriktioner för World Food Programs uppköp av livsmedel.

Regeringen värnar det multilaterala regelbaserade världshandelssystemet och vill se en modernisering av WTO. Regeringen anser att EU ska upprätthålla en hög ambition i arbetet med WTO och fortsätter verka för att EU ska ha en ledande roll i moderniseringen. Regeringen städjer EU-kommissionens arbete för detta och på andra områden, exempelvis ett förbud mot fiskesubventioner som bidrar till ohållbart fiske och ett paket om WTO:s svar på Covid-pandemin och framtida pandemier.

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i EU:s utrikesråd om handel 3 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om Sveriges handelspolitik