Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s handelsrelationer med USA och Kina på ministermöte

Publicerad

Utvecklingen av EU:s handelsrelationer med USA och Kina samt förberedelser av WTO:s kommande ministerkonferens är de stora frågorna när EU-ländernas handelsministrar möts 3 juni. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg företräder Sverige.

Anna Hallberg
Anna Hallberg, minister för utrikeshandel deltar i EU:s utrikesråd i Luxemburg 3 juni. EU:s relationer till USA och Kina på handelsområdet samt förberedelser inför WTO:s ministerkonferens står på dagordningen. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Handelsrelationen mellan EU och USA

Ministrarna väntas diskutera utvecklingen av den transatlantiska handelsrelationen. USA är en av Sveriges viktigaste handelspartners och relationen är avgörande för svensk ekonomi.

Regeringen driver på för att EU ska ha en ambitiös och framåtblickande linje i relationen till USA som skapar ett öppet handels- och investeringsklimat. Regeringen välkomnar framstegen i relationen och det gäller inte minst resultaten i arbetet med det så kallade handels- och teknikrådet, Trade and Technology Council. Där har regeringen verkat för att EU ska fördjupa samarbetet med USA för att främja grön omställning, social dialog, gemensamma tekniska standarder och ökat amerikanskt engagemang i WTO.

Handelsrelationerna mellan EU och Kina

Ministrarna förväntas ha en diskussion om EU handelsrelation med Kina. Diskussionen äger rum efter toppmötet EU-Kina den 1 april, som dominerades av Rysslands krig mot Ukraina.

Regeringen framhåller vikten av att EU för en långsiktig och tydlig Kina-politik och att EU agerar enigt och solidariskt och till stöd för det regelbaserade internationella samarbetet. Regeringen anser att dialog och samarbete med Kina är nödvändigt i många frågor, inklusive frågor som handlar om handel, hållbarhet och investeringar.

Förberedelser inför kommande möte i WTO

Ministrarna ska gå igenom läget inför WTO:s ministerkonferens i Genève 12-15 juni som försvåras av Rysslands invasion av Ukraina.

Regeringen värnar det multilaterala regelbaserade världshandelssystemet och vill se en modernisering av WTO. Regeringen anser att EU ska upprätthålla en hög ambition i arbetet med WTO och fortsätter verka för att EU ska ha en ledande roll i moderniseringen. Regeringen stöder EU-kommissionen förslag på det och andra områden, exempelvis ett förbud mot fiskesubventioner som bidrar till ohållbart fiske och ett paket om WTO:s svar på Covid-pandemin och framtida pandemier.

Eftersom det ryska kriget får negativa konsekvenser för försörjningen av livsmedel kan ett särskilt paket komma att antas. Enligt EU bör detta bland annat innebära förbud mot exportrestriktioner för World Food Programs uppköp av livsmedel.

 

Mötet äger rum i Luxemburg.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC