Artikel från Statsrådsberedningen

Den europeiska planeringsterminen på Allmänna rådet 21 juni

Publicerad

När EU-ministrarna träffades i Luxemburg den 21 juni stod den europeiska planeringsterminen 2022 på dagordningen. Ministrarna diskuterade även förordningen om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam, ett utkast till slutsatser från Europeiska rådets möte den 23–24 juni och konferensen om Europas framtid. EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige vid mötet.

EU-minister Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Förordningen om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam

Ministrarna fick en överblicksrapportering om hur arbetet kring förordningen har pågått de senaste sex månaderna.

Regeringen verkar för att förordningens omfattning och regler utformas så att lagstiftningen begränsas och blir proportionerlig. Med utgångspunkt i förordningens syfte och för att skydda de svenska mediegrundlagarna bör förordningen begränsas till att enbart avse politisk reklam som sprids online. Definitionen bör också vara tydlig för att förenkla för företagen och säkert träffa just reklammeddelanden och inte till exempel redaktionellt innehåll.  

Europeiska planeringsterminen 2022

Ministrarna godkände de integrerade landsspecifika rekommendationerna.

Regeringen ställer sig bakom att rekommendationer ges till medlemsstaterna. Det är sedan upp till varje medlemsland att välja hur man förhåller sig till rekommendationerna.

 

EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige vid mötet.

Producerat av EU-representationen.