Artikel från Socialdepartementet

Sverige och Storbritannien lyfte arbetet mot antibiotikaresistens på ministerfrukost

Publicerad

Den 23 maj var socialminister Lena Hallengren och den brittiske hälsoministern Sajid Javid värdar för ett frukostmöte inom hälsoministeralliansen mot antimikrobiell resistens (AMR). Alliansen grundades 2015 av de båda länderna och idag är bland andra USA, Frankrike och Kina medlemmar. Mötet hölls i samband med Världshälsoorganisationens årsmöte i Genève.

Socialminister Lena Hallengren, Storbritanniens hälsominister Sajid Javid  och de andra inbjudna ministrarna på frukostmötet står tillsammans.
Frukostmötet inom hälsoministeralliansen mot antimikrobiell resistens samlade tolv ministrar från hela världen. Socialminister Lena Hallengren och den brittiske hälsoministern Sajid Javid var värdar för mötet. Foto: Regeringskansliet

– Antibiotikaresistens kan beskrivas som den tysta pandemin och orsakar globalt en miljon människors död varje år. Vi behöver agera samordnat på global nivå för att minska det stora hot mot människors hälsa som det innebär om antibiotika slutar fungera, därför är den här alliansen mellan världens hälsoministrar viktig, säger socialminister Lena Hallengren.

Under mötet diskuterade ministrarna bland annat möjligheterna att kollektivt engagera sig inom WHO för pandemiberedskap kopplat till AMR på en nationell, regional och global nivå. Ministrarna följde också upp arbetet som skett sedan det förra mötet inom alliansen 2019; bland annat ett högnivåmöte om AMR år 2021 och den planerade ministerkonferensen om AMR i Oman i november 2022.

– Världssamfundet är överens om att det behövs en reglering mot pandemier och det är viktigt att AMR-perspektivet finns med här. Den kapacitet och de insatser som krävs för prevention, beredskap, upptäckt och hantering av pandemier behöver även innefatta AMR, detta är något vi som hälsoministrar gemensamt behöver arbeta för, säger Lena Hallengren.

På mötet inom ministeralliansen deltog också Sveriges AMR-ambassadör Malin Grape och Storbritanniens särskilda sändebud för AMR-frågor Dr. Sally Davies.

– Ministeralliansen för arbetet mot antimikrobiell resistens är bara en del av det långsiktiga arbete som Sverige bidrar till. Sverige har länge arbetat med AMR-frågan både inom EU och internationellt, till exempel tog Sverige fram en resolution i WHO om AMR tillsammans med Storbritannien år 2014 och har varit drivande i utvecklingen av ett globalt övervakningssystem för AMR, säger Malin Grape, Sveriges AMR-ambassadör.

Arbetet mot antimikrobiell resistens (AMR) och särskilt antibiotikaresistens

Sverige har länge arbetat med AMR-frågan både inom EU och internationellt. Socialminister Lena Hallengren är vice ordförande i FN:s Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance, vars syfte är att främja de globala kraftansträngningarna för att minska antimikrobiell resistens.

Regeringen beslutade år 2020 om en uppdaterad strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Strategin har den övergripande målsättningen att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människa och djur, och kommer att gälla till och med 2023.