Artikel från Finansdepartementet

Svenska återhämtningsplanen i fokus när EU:s ekonomi- och finansministrar möts under ett informellt videomöte

Publicerad

När EU:s ekonomi- och finansministrar möts under ett informellt videomöte står genomförandebeslutet om Bulgariens och Sveriges återhämtnings- och resiliensplaner på dagordningen. Finansminister Mikael Damberg företräder Sverige.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens

EU:s ekonomi- och finansministrar väntas behandla kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut om Bulgariens och Sveriges återhämtnings- och resiliensplaner. Formella beslut om kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut kommer fattas efter mötet.

Bulgarien lämnade in sin återhämtnings- och resiliensplan den 15 oktober 2021. Bulgarien ansöker om 6,3 miljarder euro i bidrag, vilket motsvarar cirka 10 procent av landets BNP 2019. Planen innehåller 103 åtgärder, varav knappt hälften är reformer.

Regeringen lämnade in Sveriges återhämtnings- och resiliensplan den 28 maj 2021. Sverige ansöker om 3,289 miljarder euro i bidrag, vilket motsvarar 0,7 procent av landets BNP 2019. Planen innehåller 26 åtgärder, varav drygt hälften är reformer.

Kommissionen bedömer att både Sverige och Bulgariens enskilda planer lever upp till kriterierna för godkännande och gav högsta betyg (A) på 10 av de 11 kriterierna.

Regeringen instämmer med kommissionens bedömning att de två återhämtnings- och resiliensplanerna uppfyller kriterierna för stöd enligt förordningen för faciliteten för återhämtning och resiliens. Regeringen väntas därmed ställa sig bakom kommissionens två förslag till genomförandebeslut.

Finansminister Mikael Damberg företräder Sverige.

Producerat av EU-representationen. 

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin