Socialministern och skolministern i dialog med Funktionshindersdelegationen

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren och skolminister Lina Axelsson Kihlblom träffade ledamöterna i Funktionshindersdelegationen den 24 maj. Organisationerna ställde frågor relaterade till krisen i Ukraina och om övergången mellan barn- och vuxenvård. Myndigheten för delaktighet (MFD) medverkade och gav en lägesbild av uppföljningen av arbetet med funktionshindersstrategin.

 • Porträttbild av socialminister Lena Hallengren

  Socialminister Lena Hallengren

  Foto: Kristian Pohl

 • Porträttbild av skolminister Lina Axelsson Kihlbom

  Skolminister Lina Axelsson Kihlbom

  Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

Vårändringsbudgeten 2022

Lena Hallengren informerade om Vårändringsbudgeten, som bland annat innebär satsningar på Sveriges totalförsvar och stöd till insatser med anledning av Ukrainakrisen. Budgeten präglas av att minska segregationen, satsa på klimatomställning och att återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Regionerna får 500 miljoner kronor för att öka kapaciteten i sjukvården genom att bland annat anställa fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön inom vården och öka antalet vårdplatser.

Stöd med anledning av Ukrainakrisen

Socialministern berättade om ett uppdrag till MFD som ska genomföras i dialog med funktionshindersorganisationerna och Barnombudsmannen och redovisas den 31 mars 2023

–     Med anledning av Ukrainakrisen får MFD i uppdrag att erbjuda aktivt stöd i funktionshindersrelaterade frågor till relevanta aktörer. Det handlar om konsekvenser för personer med funktionsnedsättning som är kvar i Ukraina, de som är på flykt samt de som inte kan återvända till landet, säger Lena Hallengren

Rapporteringar av uppdrag

Lena Hallengren informerade om tre uppdrag som Socialdepartementet får återrapporteringar av närmsta tiden:

 •  Försäkringskassan redovisar i juni uppdrag om att ta fram kunskapsstöd till handläggare av assistansersättning.
 • Försäkringskassan redovisar i september uppdrag om kompensation i bilstödet för förhöjd fordonsskatt.
 • Socialstyrelsen återrapporterar i oktober uppdrag om inrättande av ett centrum för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Insatser för att fler barn ska lyckas i skolan

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom informerade om aktuella frågor inom skolområdet och om regeringens insatser.

–  Det borde vara en självklarhet att alla barn och elever ska få det stöd de behöver för att lyckas i skolan, men tyvärr vet vi att det inte alltid sker. Regeringen har vidtagit flera åtgärder och ytterligare åtgärder ligger på riksdagens bord. Det rör sig bland annat om reviderade kurs- och ämnesplaner med tydligare betygskriterier, satsningar på den specialpedagogiska kompetensen och elevhälsan, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Funktionshindersdelegationen

Sedan 2001 är Funktionshindersdelegationen regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Ordförande i delegationen är socialminister Lena Hallengren.

Funktionshindersdelegationen består för närvarande av representanter från Funktionsrätt Sverige, Nätverket Unga För Tillgänglighet (NUFT), Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).