Artikel från Utrikesdepartementet

Rysslands aggression mot Ukraina och den politiska utvecklingen på Västra Balkan var i fokus när EU:s utrikesministrar träffades i Bryssel den 16 maj

Publicerad

När EU:s utrikesministrar träffades i Bryssel den 16 maj stod den politiska utvecklingen på Västra Balkan och Rysslands aggression mot Ukraina på dagordningen. Ett informellt möte med Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba och Kanadas utrikesminister Mélanie Joly ägde även rum.

Västra Balkan

Rådet diskuterade den politiska utvecklingen på Västra Balkan i ljuset av Rysslands aggression mot Ukraina. EU:s förbindelser med länderna på Västra Balkan är viktiga för säkerheten och utvecklingen i Europa.

Regeringen anser att det är hög tid att Bulgarien släpper sin blockering av Nordmakedoniens förhandlingsstart, inte minst i rådande säkerhetspolitiska läge.

Utrikesministrarna från de sex länderna på västra Balkan deltog i en lunch under FAC.

Rysslands aggression mot Ukraina

Rådet diskuterade Rysslands aggression mot Ukraina.

Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU. Det är avgörande att EU fortsätter att agera i nära samordning med partners och likasinnade och verkar för att uppbåda ett brett internationellt stöd för Ukraina.

EU bör tillsammans med andra vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina. Utöver kortsiktigt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd bör EU fortsätta förberedelserna för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina genom omprioritering av de medel som redan finns i EU:s budget.

Ett informellt möte ägde även rum med Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba och Kanadas utrikesminister Mélanie Joly.EU-ambassadör Lars Danielsson företrädde Sverige.

Producerat av EU-representationen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC