Artikel från Statsrådsberedningen

Politisk solidaritetsförklaring undertecknad mellan Sverige och Storbritannien

Publicerad

Statsminister Magdalena Andersson tog under onsdag den 11 maj emot Storbritanniens premiärminister Boris Johnson på Harpsund för överläggningar i syfte att ytterligare fördjupa ländernas bilaterala säkerhets- och försvarspolitiska samarbete.

Som ett resultat av mötet har ministrarna undertecknat en politisk solidaritetsförklaring som bland annat innebär att länderna kommit överens om att stödja varandra i så väl fred som i kris och konflikt.

– Vi är överens om en ny politisk solidaritetsförklaring mellan Sverige och Storbritannien. Den innebär att om någon av oss ber om hjälp vi katastrof eller angrepp så hjälper vi varandra. Det skulle även kunna innebära militära resurser, säger statsminister Magdalena Andersson.

Avsikten med förklaringen är att uttrycka solidaritet i linje med den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen och den nordiska deklarationen om solidaritet. Det fanns en önskan från båda parter att utrycka denna solidaritet efter att Storbritannien lämnat EU och därmed inte längre omfattas av EU:s gemensamma  solidaritetsförklaring. Förklaringen kommer komplettera det europeiska och euroatlantiska samarbetet som finns idag, men inte ersätta det.

Magdalena Andersson och Boris Johnson skakar hand utanför entren i Harpsund
Statsminister Magdalena Andersson och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson i Harpsund. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet