Artikel från Statsrådsberedningen

På Allmänna rådet: Förberedelse för extrainsatt EU-toppmöte och unionens värden i Ungern

Publicerad

När EU-ministrarna träffades i Bryssel den 23 maj stod förberedelser inför Europeiska rådets extra möten, unionens värden i Ungern och Konferensen om Europas framtid på dagordningen.

EU-minister Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
EU-minister Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte den 30–31 maj 2022

Vid mötet behandlades EU:s fortsatta stöd till Ukraina, beroendet av rysk energi och nya initiativ på försvarsområdet.

Förberedelse inför Europeiska rådets möte den 23–24 juni 2022

Vid mötet behandlades ett utkast till kommenterad dagordning inför Europeiska rådets möte den 23–24 juni.

Unionens värden i Ungern

Regeringen ser med oro på utvecklingen i Ungern och välkomnar att en ny utfrågning inom ramen för artikel 7-förfarandet ska äga rum. Respekten för EU:s värden är en förutsättning för ett fungerande samarbete inom unionen och för det ömsesidiga förtroendet för varandras rättssystem. Samtliga medlemsstater måste leva upp till principer för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer för att med trovärdighet kunna agera för dessa i andra delar av världen. EU:s grundläggande värderingar är inte förhandlingsbara.

Konferensen om Europas framtid

Vid rådets möte informerade det franska ordförandeskapet om uppföljningen av förslagen från Konferensen om Europas framtid efter dess avslut den 9 maj 2022.

Regeringen anser att unionen i första hand bör utvecklas inom ramen för nuvarande fördrag. 

– Den energi som vi har behöver framför allt läggas på att åstadkomma resultat i frågor som rör energi, säkerhet och klimat. Att starta en lång process som kommer kräva mycket insatser och som riskerar att bli en institutionell dragkamp är inte rätt sätt att utnyttja våra resurser, sade EU-minister Hans Dahlgren.

Producerat av EU-representationen.

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.