Artikel, Sakråd från Kulturdepartementet

Kulturministern i samtal med civilsamhället om flyktingmottagande

Publicerad

Fredagen den 6 maj bjöd kulturminister Jeanette Gustafsdotter in representanter från civilsamhället till ett tredje möte med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Fredagens sakråd fokuserade på civilsamhällets arbete med flyktingmottagandet i social verksamhet och kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

– Civilsamhället och trossamfunden tar ett enormt ansvar i Sveriges flyktingmottagande. Dialogen är otroligt viktig för att veta hur vi i regeringen bäst kan stötta dessa aktörer nu och framåt, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Vid mötet berättade organisationerna om hur de jobbar med flyktingmottagandet i social verksamhet som exempelvis samtalsstöd, språkkaféer, lägerverksamhet, kulturaktiviteter, och vilket stöd från regeringen som organisationerna ser störst behov av i arbetet.

Elin Almqvist, statssekreterare vid Justitiedepartementet, deltog vid fredagens sakråd som följde upp det rundabordssamtal som genomfördes den 16 mars och det sakråd som ägde rum den 6 april.

Deltagare

• Caritas
• Folkbildningsrådet
• Ideell kulturallians
• Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU)
• Riksidrottsförbundet
• Romska Ungdomsförbundet
• Rädda barnen
• Studieförbunden i samverkan
• Svenska kyrkan
• Svenska Röda Korset
• Sveriges kristna råd
• Sveriges Stadsmissioner

Andra medverkande:
• Sveriges kommuner och regioner (SKR)
• Migrationsverket
• Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
• Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD)