Energi- och digitaliseringsministern kommenterar energiförsörjningen

Publicerad

Sveriges energiförsörjning är stabil, men vi behöver alla göra det vi kan för att tillsammans stärka Sveriges beredskap. Det är också viktigt att EU:s medlemsstater är koordinerade och gemensamt agerar mot Rysslands invasion av Ukraina. Det sa energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar vid en pressbriefing fredagen den 6 maj.

Måndagen den 2 maj hölls ett extrainkallat energiministermöte i Bryssel för att diskutera energiförsörjningen och det ryska kravet att betala för naturgas i rubel. 

- EU:s medlemsstater är tillsammans beslutsamma om att stärka sin beredskap och stå tillsammans i solidaritet och enighet. Det är viktigt för att motverka Rysslands försök att skapa förvirring och slå splittring. Vid mötet lyfte jag vikten av koordinerat arbete och koordinerade budskap från hela EU. Sverige driver också betydelsen av ursprungsmärkning av fossil gas, för att kunna urskilja vilket land gasen kommer från, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. 

Onsdagen den 4 maj presenterade EU-kommissionen också förslag på ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland, med bland annat sanktioner på import av rysk olja. Enligt EU-kommissionen kan EU fasa ut rysk råolja inom sex månader, och raffinerade produkter före årets slut. Ett beslut om paketet väntas innan veckans slut. 

Sverige har ett lågt direkt beroende av rysk oljeimport. 2021 utgjorde rysk råoljeimport omkring 8 procent av den totala svenska råoljeimporten. 

- Även om Sverige har en låg andel fossil elproduktion och jämförelsevis liten energiimport från Ryssland, påverkas även vi av krigets effekt på energimarknaderna. Myndigheterna följer situationen i Ukraina och vad den innebär för såväl energiprisernas utveckling som leveranssäkerheten, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Energieffektivisering nödvändning för att minska sårbarheten 

Den svenska elförsörjningen är stabil, även om priserna på såväl el som drivmedel är höga. I vårbudgeten avsatte regeringen 80 miljoner kronor för att stärka elberedskapen och drivmedelsförsörjningen. 

- Denna vinter drabbades hela samhället av oväntade och extrema priser på el. Regeringen gick in med stöd till de drabbade hushållen. Jag är stolt över att vi så snabbt kunde få fram ett stöd som gått till omkring två miljoner hushåll, runt om i hela Sverige. Men vi kommer inte kunna kompensera höga priser på samma sätt framåt. Det är därför viktigt att alla ser över sin energianvändning, till exempel genom energieffektivisering av småhus. I vårbudgeten satsade regeringen på ett kompetenslyft för energieffektiv renovering av småhus. Så min uppmaning är att se över vad du kan göra som privatperson för att spara energi och säkra dig från chockkostnader nästa vinter, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. 

 

Fakta

Energimyndigheten och Svenska kraftnät har i uppdrag att utveckla och samordna samhällets arbete inom energiberedskapsområdet. De är så kallade bevakningsansvariga myndigheter inom teknisk infrastruktur. Energimyndigheten är även behörig myndighet inom gasområdet och riskberedskap för elsystemet och ansvarar även för Sveriges beredskapslagring av olja.