Elflyg i fokus på Elektrifieringskommissionens möte

Publicerad

Elflygets roll i elektrifieringen av transportsektorn var en av de frågor som diskuterades under Elektrifieringskommissionens sjunde möte den 12 maj 2022. På agendan stod även hur en snabbare elektrifiering kan bidra till att hantera konsekvenserna av hur transportsektorn påverkas av kriget i Ukraina.

Foto: Heart Aerospace.

– För ett exportberoende land som Sverige behövs flyget men det måste ställa om. Därför är det viktigt att hitta klimatsmarta lösningar som exempelvis eldrivna flygplan. Jag är teknikoptimist och har stora förhoppningar om att det går att ställa om flyget. Men vi behöver göra allt vi kan för att det ska gå snabbare, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth som är ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Under mötet fick ledamöterna en nulägesbild och en utblick över framtida möjligheter inom elflygsområdet. Elflyg kan exempelvis komplettera andra trafikslag och underlätta resor där väg- och järnvägsinfrastruktur saknas och drönare kan exempelvis rädda liv inom vården. Ledamöterna diskuterade även vikten av att regelverk, certifieringar och standarder för elflyg och drönare förbereds.

Tomas Eneroth lyfte också det pågående arbetet inom kommissionen, däribland kommissionens kartläggning av hur elnätet kan möta de tunga ellastbilarnas behov av laddinfrastruktur som nyligen har presenterats. Frågan om konsekvenser för energisektorn, och därigenom även transportsektorn, av Rysslands invasion av Ukraina lyftes också.