Artikel från Utrikesdepartementet

Rysslands aggression mot Ukraina och Global Gateway i fokus när EU:s utrikesministrar möts i Luxemburg

Publicerad

När EU-ländernas utrikesministrar träffas den 11 april i Luxemburg står Rysslands aggression mot Ukraina och EU:s Global Gateway på dagordningen. Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige.

Utrikesminister Ann Linde.
Utrikesminister Ann Linde. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Rysslands aggression mot Ukraina

Rådet väntas diskutera Rysslands aggression mot Ukraina.

Regeringen fördömer i kraftfullast möjliga ordalag Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina. Rysslands folkrättsstridiga agerande har i grunden ändrat det säkerhetspolitiska läget i Europa. Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU i nära samordning med partners och likasinnade.

EU bör tillsammans med partners och likasinnade upprätthålla och öka trycket på Ryssland och Belarus, inklusive genom ytterligare restriktiva åtgärder, isolering i internationella forum och ansvarsutkrävande för misstänkta krigsbrott.

EU bör även vidta ytterligare åtgärder till stöd för Ukraina, både omedelbart och på sikt. EU:s samlade politiska, humanitära, ekonomiska och militära stöd bidrar till Ukrainas motståndskraft. Unionen bör inleda förberedelser för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt Ukraina genom omprioritering av de medel som redan finns i EU:s budget.

Ministrarna kommer även ha en informell lunch med Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt och Islands utrikesminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir med fokus på kriget i Ukraina.

Global Gateway

Rådet väntas diskutera EU:s konnektivitetsstrategi The Global Gateway Initiative.

Regeringen ser positivt på stärkt konnektivitet mellan EU och andra regioner. Global Gateway har potential att stärka EU:s relevans globalt, såväl geostrategiskt som politiskt och ekonomiskt.

Regeringen anser att strategin har bäring såväl på europeiska och svenska säkerhetspolitiska intressen som på biståndspolitiska intressen. Därutöver representerar strategin potentiella möjligheter för svenskt näringsliv. Det är viktigt att upphandlingar sker transparent och med höga hållbarhetskrav.


EU:s höga representant Josep Borrell Frontelles väntas också ta upp andra aktuella frågor på det utrikes- och säkerhetspolitiska området med fokus på situationen i Jemen, Libyen, Västra Balkan och Mali.

Producerat av EU-representationen.