Kartläggning av nätkapacitet för tunga lastbilars laddbehov

Publicerad

För att möta behovet av laddinfrastruktur för tunga fordon behöver elnätet förstärkas på vissa platser. Det visar en kartläggning som Elektrifieringskommissionen presenterade den 7 april 2022. I kartläggningen undersöks var det finns behov av att etablera laddinfrastruktur för tunga fordon och hur förutsättningarna för anslutning av laddningspunkter till elnätet ser ut vid dessa platser på kort och lång sikt.

– Kartläggningen är ett steg i Elektrifieringskommissionens handlingsplan för att möjliggöra eldrivna transporter på större vägar. För att de aktörer som vill bygga laddinfrastruktur ska komma i gång snabbt är det viktigt att de får kunskap om var laddstationer för tunga lastbilar bör placeras och hur nätkapaciteten ser ut på dessa platser, säger Tomas Eneroth, ordförande i Elektrifieringskommissionen. 

Kartläggningen visar bland annat att möjligheten att ansluta laddinfrastruktur är relativt god på de flesta platser i elnäten, men att det behövs förstärkning på vissa ställen. För att möta behoven från elektrifiering av tunga fordon kommer det att krävas såväl utbyggnad av elnäten som överbryggande lösningar tills förstärkning är på plats.

Kartläggningen har tagits fram på initiativ av Elektrifieringskommissionen och har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från E.ON Energidistribution, Vattenfall Eldistribution, Power Circle, Scania och Volvo.

Regeringens arbete

Regeringen har infört flera investeringsstöd för att påskynda elektrifieringen av tunga lastbilar. Exempelvis kan företag som vill bygga laddinfrastruktur vid depåer söka stöd från klimatklivet, åkerier som köper ellastbilar kan söka klimatpremien och aktörer som vill bygga publik ladd- och tankinfrastruktur för lastbilar kan stöd för regionala elektrifieringspiloter. Regeringen beslutade också nyligen Nationell strategi för elektrifiering – en trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning för en historisk klimatomställning, som tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn för en kraftfull elektrifiering. En plan för att hantera hinder för en ökad elektrifiering ingår också i strategin.