Fysisk aktivitet för hållbar utveckling och europeiskt samarbete om högre utbildning på EU-möte

Publicerad

När utbildnings-, ungdoms-, kultur och idrottsministrarna träffas i Luxemburg den 4–5 april står bland annat förstärkt utbyte inom kulturella och kreativa sektorer, fysisk aktivitet som verktyg för beteendeförändring för hållbar utveckling och ett effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning på dagordningen.

Förstärkt interkulturellt utbyte för konstnärer och kulturarbetare

På mötets första dag väntas kulturministrarna godkänna slutsatser om att förbättra interkulturellt utbyte genom rörlighet för konstnärer och kulturarbetare samt genom flerspråkighet i den digitala tidsåldern.

Under förhandlingen har regeringen, med tanke på subsidiaritetsprincipen och budget, indikerat att det är viktigt att värna den kulturella mångfalden både vad det gäller språk och kulturella utbyten. Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom rådsslutsasterna.

Anpassning av idrott och fysisk aktivitet för hållbar utveckling

På mötet väntas även idrottsministrarna godkänna slutsatser om idrott och fysisk aktivitet som lovande verktyg för att förändra beteenden och främja hållbar utveckling. I slutsatserna uppmanas medlemsländerna bland annat att ge befolkningen tillgång till hållbar idrottsverksamhet, till exempel genom miljövänliga och tillgängliga idrottsanläggningar.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom rådsslutsatserna.

Effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning

På mötets andra dag förväntas utbildningsministrarna att godkänna en rådsrekommendation om brobyggande för ett effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning.

Ett gränsöverskridande samarbete inom området för högre utbildning i Europa är viktigt för att stödja EU:s värden, identitet och demokrati. Motivet till förslaget är att bidra till att upprätta det europeiska området för utbildning senast 2025, vilket innebär etablerandet av ett område för lärande som gynnar studerande, akademiker och annan personal.

Regeringen vill understryka att den nationella befogenheten på utbildningsområdet ska respekteras och att förslaget inte får vara kostnadsdrivande. Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom rådsrekommendationerna.

Ministrarna kommer också att hålla en riktlinjedebatt om stärkt krishantering och planering inom det europeiska området för utbildning. Bakgrunden till diskussionen är covid-19-pandemins effekter på utbildningssystemen och hur nedstängningar till följd av pandemin framtvingade snabba förändringar för att säkerställa barns och ungdomars tillgång till kvalitativ utbildning. Även Rysslands invasion av Ukraina slår hårt mot barn, ungdomar och personal. Ministrarna kommer bland annat att diskutera lärdomar om utbildningssystemens kapacitet att svara på kriser.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige på mötena.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om EU-representationen