Försvarsminister Peter Hultqvist på bilateralt försvarsministermöte i Lettland

Publicerad

Den 12–13 april besökte försvarsminister Peter Hultqvist sin lettiska kollega försvarsminister Artis Pabriks och militärbasen Ādaži. I fokus för besöket stod Rysslands invasion av Ukraina och vikten av Sveriges och Lettlands försvarspolitiska samarbete.

Till vänster i bild Artis Pabriks och till höger i bild Peter Hultqvist som promenerar tillsammans utomhus.
Lettlands försvarsminister Artis Pabriks och försvarsminister Peter Hultqvist i Riga. Foto: Toni Eriksson/Försvarsdepartementet

Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari har förändrat den säkerhetspolitiska situationen i Europa. Regeringens agerande vilar på tre ben; att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige.

Samtalen mellan de båda försvarsministrarna präglades av den pågående ryska aggressionen mot Ukraina. Därtill diskuterades bilateralt och multilateralt försvarssamarbete. Det handlar till exempel om samarbete inom EU, det brittiskledda JEF-samarbetet (Joint Expeditionary Force), övningsverksamhet och samarbete inom ramen för Sveriges partnerskap med Nato.

– I det här mycket allvarliga säkerhetspolitiska läget är samarbete med andra länder av stor vikt. Ett nära samarbete mellan länderna i Östersjöregionen är grundläggande för att stärka säkerheten i vårt närområde, säger Peter Hultqvist.

Vikten av att öva tillsammans

De båda försvarsministrarna diskuterade även vikten av fortsatt övningsverksamhet med länderna runt Östersjön och under onsdagen besökte ministrarna tillsammans militärbasen Ādaži.

– Den nuvarande situationen belyser ytterligare vikten av att utveckla vårt bilaterala försvarssamarbete där gemensamma övningar är en viktig del. Nu är det viktigare än någonsin att öva tillsammans och uppvisa enighet mellan nära partnerländer, säger Peter Hultqvist.