Effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning på EU-möte

Publicerad

När utbildnings-, ungdoms-, kultur och idrottsministrarna träffades i Luxemburg den 4–5 april stod bland annat förstärkt utbyte inom kulturella och kreativa sektorer, fysisk aktivitet som verktyg för beteendeförändring för hållbar utveckling och ett effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning på dagordningen.

Förstärkt interkulturellt utbyte för konstnärer och kulturarbetare

På mötets första dag godkände kulturministrarna slutsatser om att förbättra interkulturellt utbyte genom rörlighet för konstnärer och kulturarbetare samt genom flerspråkighet i den digitala tidsåldern.

Anpassning av idrott och fysisk aktivitet för hållbar utveckling

När idrottsministrarna träffades, godkände de slutsatser om idrott och fysisk aktivitet som lovande verktyg för att förändra beteenden och främja hållbar utveckling. I slutsatserna uppmanas medlemsländerna bland annat att ge befolkningen tillgång till hållbar idrottsverksamhet, till exempel genom miljövänliga och tillgängliga idrottsanläggningar.

Effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning

På mötets andra dag godkände utbildningsministrarna en rådsrekommendation om brobyggande för ett effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning.

Ett gränsöverskridande samarbete inom området för högre utbildning i Europa är viktigt för att stödja EU:s värden, identitet och demokrati. Motivet till förslaget är att bidra till att upprätta det europeiska området för utbildning senast 2025, vilket innebär etablerandet av ett område för lärande som gynnar studerande, akademiker och annan personal.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter, integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige på mötena.

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.