Artikel från Socialdepartementet

Ukraina och Covid-19 på hälsoministrarnas möte i Bryssel

Publicerad

När EU-ländernas social- och hälsoministrar möts i Bryssel den 29 mars står EU:s strategi för vaccinsolidaritet på dagordningen. Mötet inleds med en uppdatering om den medicinska och humanitära situationen i Ukraina.

Ukraina

EU-kommissionen inleder mötet med att informera om utmaningarna i Ukraina. Det är en uppföljning av en diskussion som ministrarna hade den 15 mars i syfte att uppdateras om åtgärder från EU för att möta hälsokonsekvenserna av kriget i Ukraina.

Covid-19: kommande utmaningar i EU:s strategi för vaccinsolidaritet

Ministrarna ska diskutera utmaningar för EU på vaccinområdet, hur den europeiska vaccinstrategin kan koordineras och vaccinsolidaritet kan främjas.

Det finns i dagsläget gott om vaccin mot covid-19 och de flesta medlemsstater har ett överskott. Ordförandeskapet har skickat ut ett diskussionsunderlag som framhåller gemensam vetenskaplig strategi med utgångspunkt i den kunskap som finns i EU. Underlaget behandlar även avtalen om vaccin mot covid-19 utvecklas och anpassas till dagens epidemiologiska situation. Här finns också förslag om att stärka EU:s arbete med donation av vaccin mot covid-19 till låg- och medelinkomstländer.

Regeringen välkomnar diskussionen. Arbetet med att förse EU med vaccin är en framgång och ett fortsatt samarbete är viktigt. Regeringen vill lyfta fram att överskottet av vaccin mot covid-19 beaktas innan nya doser beställs liksom att avtalen bör vara mer flexibla i det avseendet. EU:s samarbete med vaccinprogrammet Covax kan utvecklas och mottagarländernas förmåga att ta emot donationer bör stärkas.

Statssekreterare Maja Fjaestad företräder Sverige på mötet. 

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för mötes i EPSCO 29 mars

Mer om mötet om hälsa den 29 mars

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.