Sveriges arbete för jämställdhet fortsätter

Publicerad

I dag, på den internationella kvinnodagen, lyfts kampen för jämställdhet – i Sverige och i världens alla länder. En jämställd arbetsmarknad och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är två viktiga områden inom jämställdhetspolitiken för regeringen.

– Målet för den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det arbetet fortsätter i dag, och på årets alla andra dagar. Att Sverige står upp för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen är särskilt viktigt i tider som nu, när det pågår ett krig i Europa, säger statsminister Magdalena Andersson.

Regeringen har tre tydliga prioriteringar. Att bekämpa den grova brottsligheten och bryta segregationen. Att öka takten i klimatomställningen. Och att ta tillbaka kontrollen över välfärden. På alla dessa tre områden finns ett jämställdhetsperspektiv.

– Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och det yttersta uttrycket för ojämställdhet mellan könen. I december 2021 beslutade regeringen om ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det har 99 punkter som förebygger mäns våld mot kvinnor, ger ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta och skärper straffen för förövare, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Grunden för ett jämställt samhälle är en jämställd arbetsmarknad. Genom eget arbete och egen försörjning kommer frihet, gemenskap och utveckling. Regeringen vill att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete. Det är viktigt för att bryta segregationen och trycka tillbaka långtidsarbetslösheten.

– När barn ser sin mamma och pappa gå till jobbet med samma självklarhet lägger vi grunden för jämställdhet för kommande generationer. Regeringen har bland annat gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för att stärka sin närvaro i områden med socioekonomiska utmaningar där många människor gått länge utan jobb, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.