Artikel från Finansdepartementet

Sanktioner mot Ryssland i fokus på finansministrarnas möte

Publicerad

När EU-ländernas finansministrar träffades den 15 mars i Bryssel stod de ekonomiska konsekvenserna av sanktionerna mot Ryssland, gränsjusteringsmekanism för koldioxid, global skattenivå för företag och översyn av EU:s ekonomiska styrning på dagordningen.

Finansminister Mikael Damberg företrädde Sverige
Finansminister Mikael Damberg företrädde Sverige Foto: EU-representationen

Ekonomiska konsekvenser av sanktionerna mot Ryssland

Mötet inleddes med en diskussion om de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Ett fjärde sanktionspaket antogs i samband med mötet som bland annat täcker kryptovalutor.

Gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Ministrarna beslutade om en mekanism för att minska risken för koldioxidläckage, CBAM, genom att reglera växthusgasutsläpp som orsakas av vissa varor som importeras till EU.

Global lägsta skattenivå för företag

En global lägsta skattenivå för företag diskuterades. Några svårigheter kvarstår innan man kan nå ett gemensamt tillvägagångssätt. Sverige välkomnar införandet av en minimiskattenivå för multinationella företag, men anser samtidigt att det i nuläget är för tidigt att ta ett slutligt beslut.

Översynen av EU:s ekonomiska styrning

Vid mötet diskuterades även översynen av EU:s ekonomiska styrning. Ramverket ska hjälpa medlemsstaterna med förberedelserna av stabilitets- och konvergensprogrammet som ska presenteras i april.

Finansminister Mikael Damberg företrädde Sverige vid mötet.

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Mer om mötet i ekofinrådet