Sakråd om islamofobi

Publicerad

Den 8 mars bjöd statssekreterare Nina Andersson in till ett sakråd om islamofobi. Fokus på mötet var att inhämta synpunkter och medskick till arbetet med att ta fram åtgärdsprogram mot olika former av rasism.

- Dialogen med civilsamhället är viktig för regeringen och civilsamhällets organisationer är en uppskattad samtalspartner i framtagandet av åtgärdsprogrammen. Islamofobi eller andra former av rasism har ingen plats i vårt samhälle, säger statssekreterare Nina Andersson.

Tisdag den 8 mars deltog ett tiotal organisationer i sakrådet om islamofobi tillsammans med statssekreterare Nina Andersson och tjänstepersoner från Regeringskansliet. Syftet var att få en bredare och fördjupad kunskap om muslimers utsatthet för rasism och hatbrott i dag och samtidigt ge möjlighet till det civila samhällets organisationer att bidra med perspektiv, idéer och synpunkter på regeringens arbete på området. Organisationernas medskick kommer att vara viktiga i framtagandet av ett åtgärdsprogram mot islamofobi.

Deltagarna vid mötet kom bland annat med synpunkter och tankar kring civilsamhällets betydelse och förutsättningar att verka, om svårigheter att upprätta bankkonton, om hur barn bemöts i skolan, socialtjänstens arbete och om att företrädare för organisationerna önskar mer dialog med olika myndigheter. Samtalet handlande även om konsekvenserna för de personer som blir utsatta för islamofobi i samhället och hur det kan yttra sig. Deltagarna betonade även vikten av att ha en fortsatt dialog om åtgärder mot islamofobi med regeringen.

Åtgärdsprogram mot olika former av rasism

Med utgångspunkt i regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott avser regeringen att under 2022 ta fram särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism, däribland islamofobi. Åtgärdsprogrammen kommer bl.a. att innehålla åtgärder för att synliggöra och motverka respektive form av rasism. Regeringen vill i framtagandet ha en dialog med civilsamhället om kommande åtgärdsprogram.