Rysslands aggression mot Ukraina och EU:s strategiska kompass i fokus på EU:s försvarsministermöte

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 21 mars i EU:s försvarsministermöte som ägnades åt Rysslands aggression mot Ukraina. I ett gemensamt möte med utrikesministrarna antogs EU:s strategiska kompass.

Peter Hultqvist till vänster och Ann Linde till höger sitter bredvid varandra och tittar in i kameran.
Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Ann Linde. Foto: Regeringskansliet

EU:s försvarsministrar och utrikesministrar möttes tillsammans för att anta EU:s strategiska kompass vars syfte är att ge inriktning och vägledning för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete under de närmaste 5–10 åren.

– Den strategiska kompassen stärker EU:s säkerhets- och försvarssamarbete och bidrar till att Europa kan ta ett större ansvar för sin säkerhet samtidigt som det också stärker vårt samarbete med partners. Det ger oss en inriktning för de närmsta åren och det är viktigt, särskilt mot bakgrund av Rysslands aggression mot Ukraina, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

EU:s strategiska kompass väntas också diskuteras vid Europeiska rådets möte den 24–25 mars.

Försvarsministermöte om Rysslands aggression mot Ukraina

EU:s försvarsministrar ägnade sitt möte åt Rysslands aggression mot Ukraina. I anslutning till mötet hölls även ett informellt möte via videolänk med Ukrainas försvarsminister Oleksii Reznikov.

– Sverige fördömer å det kraftfullaste Rysslands oprovocerade aggression mot Ukraina. Den ryska invasionen i Ukraina utgör ett flagrant brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen, säger Peter Hultqvist.

Försvarsministern konstaterade att EU visat prov på enighet och handlingskraft under den pågående krisen, bland annat genom beslutet om användandet av den Europeiska fredsfaciliteten som instrument för att leverera vapen till Ukraina.

Den svenska regeringens agerande efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari fokuserar på tre områden; att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige.