Överenskommelse mellan riksdagens partier om det militära och civila försvaret

Publicerad

Den 16 mars kom riksdagens samtliga partier överens om snabba åtgärder för att öka upprustningstakten: resurstillskott, utökningar av bemyndiganderamen för materielbeställningar och ändrade finansiella villkor.

Försvarsminister Peter Hultqvist och ledamöterna i Försvarsberedningen på presskonferensen på Försvarsdepartementet.
Försvarsminister Peter Hultqvist och representanter för riksdagens partier presenterar överenskommelsen. Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

Det militära försvaret tillförs 2 miljarder kronor och det civila försvaret 800 miljoner kronor för 2022.

I april inleds arbetet med att komma överens om en ekonomisk trappa för att nå nivån 2 procent av BNP till det militära försvaret.

Här finns överenskommelsen om det militära och civila försvaret i sin  helhet.