Framgång för covidbevis

Publicerad

I juli 2021 lanserades det digitala covidbeviset. Hittills har covidbevis laddats ner omkring 14 miljoner gånger och ett tiotal EU-länder har använt sig av den kod som myndigheterna utvecklade för covidbeviset.

För drygt ett år sedan gav regeringen Myndigheten för digitalförvaltning (Digg) i uppdrag att projektleda en förvaltningsgemensam infrastruktur för det som nu kallas covidbevis. Den första juli 2021 kunde det första covidbeviset laddas ner.

– Utvecklingen av covidbeviset har skett i rekordfart och har underlättat för människor att resa utomlands under pandemin. En annan positiv konsekvens är att digitaliseringen ökat, inte minst bland de som är födda på 30- och 40-talen, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

5,5 miljoner privatpersoner har en digital brevlåda, en ökning med 750 000 sedan covidbevisen lanserades. Störst är skillnaden bland 30-talister och 40-talister där antalet med digital brevlåda ökat med mer än en tredjedel. Även antalet nedladdade e-legitimationer ökar.

I arbetet med att utveckla covidbeviset samverkade Digg med flera myndigheter: E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Transportstyrelsen samt Socialstyrelsen.