EU:s utrikes- och försvarsministrar godkände formellt den strategiska kompassen

Publicerad

När ministrarna möttes i Bryssel stod Rysslands aggression mot Ukraina främst på dagordningen. Utrikesministrarna diskuterade också utvecklingen och EU:s engagemang och insatser i Mali och Sahelregionen. Vid det gemensamma mötet mellan utrikes- och försvarsministrarna godkändes EU:s strategiska kompass.

Foto: EU

Rysslands aggression mot Ukraina

Rådet diskuterade Rysslands aggression mot Ukraina. Regeringen fördömde å det kraftfullaste Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina. Sveriges starka solidaritet med Ukraina står fast. Den ryska statsledningen är ensamt ansvarig för den allvarliga överträdelse av folkrätten och det mänskliga lidande som har blivit följden.

I samband med mötet hade utrikesministrarna ett informellt möte med Moldaviens biträdande premiärminister och utrikesminister Nicu Popescu.

Mali

Rådet diskuterade utvecklingen och EU:s engagemang och insatser i Mali och Sahelregionen. Utvecklingen i Sahel kräver ett brett och långsiktigt engagemang för att främja säkerhet, hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Regeringen välkomnar att EU:s engagemang i Mali och Sahel ses över med anledning av den negativa utvecklingen i regionen.

Strategiska kompassen

Rådet godkände EU:s strategiska kompass. Den strategiska kompassens syfte är att stärka EU:s handlingsförmåga som säkerhetspolitisk aktör.

– Idag har vi fattat beslut om en gemensam strategisk kompass som kommer stärka EU:s säkerhet- och försvarspolitiska samarbete. Kompassen blir alldeles särskilt viktig i ett läge när vi har krig i Europa. Kompassen är inte ett alternativ till Nato eller till den transatlantiska länken utan ska ses som ett komplement, säger utrikesminister Ann Linde i en kommentar efter mötet.

Utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist företrädde Sverige vid mötet.  

Producerat av EU-representationen. 

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC