EU:s digitaliseringsministrar står enade mot desinformation och för ökad cybersäkerhet

Publicerad

Rysslands invasion av Ukraina accentuerar behovet av att stärka cybersäkerheten i EU och intensifiera arbetet mot desinformation. Vid ett informellt ministermöte i Paris och Nevers den 8-9 mars antog EU:s digitaliseringsministrar två deklarationer, en om cybersäkerhet och en om desinformation.

– Rysslands invasion av Ukraina visar tydligt hur viktigt det är att arbeta mot desinformation och med att säkra den digitala infrastrukturen och stärka cybersäkerheten. Vid mötet i Frankrike kom jag och mina ministerkollegor överens om två deklarationer för att intensifiera det arbetet. Ett sammanhållet EU ger starkare motståndskraft, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Vid mötet antogs två deklarationer.

Den ena är en vädjan till tech-bolag att frivilligt vidta åtgärder för att motverka desinformation, påverkanskampanjer och manipulation av information. Det handlar till exempel om att fler ska engageras i arbetet med att övervaka och faktagranska information.

Den andra handlar om åtgärder för en stärkt cybersäkerhet, till exempel att medlemsländerna ska öka sitt operativa samarbete.