Artikel från Justitiedepartementet

EU överens om att aktivera massflyktsdirektivet

Publicerad

Vid mötet i EU:s minister­råd för rättsliga och inrikes frågor den 3 mars så stod Rysslands invasion av Ukraina i fokus. EU-länderna kom överens om att akti­vera det så kallade mass­flykts­direktivet.

– Det här en historisk solidaritets­handling med Ukraina i en tid av rysk militär aggression. Det är det viktigaste budskapet: att Europa står upp för Ukraina och är beredd att gemensamt hjälpa dem som flyr de ryska krigs­handlingarna, sade integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

EU:s så kallade mass­flykts­direktiv infördes 2001 och syftet är att ha ett regel­verk att aktivera vid en massiv till­strömning av fördrivna personer från tredje land. Mass­flykts­direk­tivet innebär bland annat att flyktingar från Ukraina kommer att ges ett till­fälligt uppe­hålls­tillstånd i EU i minst ett år och med möjlig­het till förläng­ning i ytter­ligare två år.