Artikel från Statsrådsberedningen

EU-minister Hans Dahlgren mötte sin finska ministerkollega Tytti Tuppurainen

Publicerad

Under måndag den 14 mars mötte Sveriges EU-minister Hans Dahlgren sin finska ministerkollega Tytti Tuppurainen, Finlands Europa- och ägarstyrningsminister.

Under den pressbriefing som hölls i samband med mötet framhöll EU-minister Dahlgren Sveriges och Finlands nära relationer:

– Det är få länder som står så nära varandra, som Sverige och Finland. Och det gör vi på många nivåer – inte minst när det gäller våra försvarssamarbeten, sade Dahlgren.

EU-ministern underströk under pressbriefingen även de många frågor som förenar de båda länderna i EU-politiken, bland annat arbetet med att värna unionens grundläggande värderingar och viljan att snabba på den pågående klimatomställningen.

EU-minister Dahlgren konstaterade dock:

– Jag önskar, att vi idag hade kunnat tala om de planer vi har för framtiden. De initiativ vi vill ta, för att göra EU grönare, rikare och mer jämlikt. Detta kommer vi också att ta oss an, tids nog. Men i dag talade vi framför allt om det säkerhetspolitiska läget här i Europa.

– De berättelser vi alla nu får ta del av, dagligen, fyller nog oss alla med bekymmer, sorg, och ilska. 

Kriget drabbar barnen

I sitt inledande tal vid pressbriefingen beskrev EU-minister Hans Dahlgren även hur han uppfattar det fruktansvärda i att se hur illa det här kriget drabbar barnen, barn på flykt, barn som skadas och dör i korseld från stridsvagnar och raketattacker i bostadsområden:

– De här barnen, Ukrainas barn, Europas barn, får nu sina liv förstörda. Och det är ingen annan än Vladimir Putin som bär det yttersta ansvaret för det här oerhörda mänskliga lidandet.  

Enighet i Europeiska unionen

EU-minister Dahlgren lyfte även hur Europeiska unionen de senaste veckorna visat en stor enighet och vidtagit åtgärder som den ryska regimen med säkerhet inte trodde var möjliga. Den ryska ekonomin har träffats hårt av sanktionerna, sade Dahlgren, men betonade att även om EU gjort mycket, med tuffa sanktioner mot Ryssland, och stora stöd till Ukraina, så kan det göras ännu mer.

Sverige och Finland driver en gemensam linje i EU sade Dahlgren vidare och bekräftade att båda länderna, ofta i samverkan, står bakom alla de beslut och initiativ som tagits:

– Sverige och Finland har länge agerat tillsammans för att stärka säkerheten i vårt närområde. Och vi har mycket nära kontakter mellan våra regeringar, inte minst kring säkerhetspolitiska spörsmål, särskilt i detta exceptionella läge, avslutade EU-minister Hans Dahlgren innan han lämnade över ordet till sin finska kollega.

Unik relation mellan Sverige och Finland

EU-minister Tytti Tuppurainen inledde sitt tal vi pressbriefingen med att rikta tankarna till Ukraina och slog fast att stödet till Ukraina är en absolut prioritering. Hon konstaterade också att det är viktigare än någonsin att upprätthålla Sveriges och Finlands unika relation. Tuppurainen betonade också vikten av att stärka EU:s säkerhet och försvarssamarbete:

– Rysslands grymma och omänskliga attack mot Ukraina är en attack mot hela den europeiska säkerhetsordningen, sade EU-minister Tuppurainen.

– Rysslands agerande har en fundamental inverkan på säkerhetssituationen i Europa och också på Sveriges och Finlands säkerhet.

EU har reagerat snabbare, beslutsammare och enhetligare än någonsin och sammanhållningen mellan EU och dess partners är imponerande, och EU måste fortsätta reagera snabbt och kraftfullt, sade Tytti Tuppurainen vid pressbriefingen. Tuppurainen sade också att ett starkt EU krävs även för andra utmaningar i vår tid. Det krig som Ryssland påbörjat, menade den finska EU-ministern, utmanar inom den närmaste framtiden både vår energipolitik och vår livsmedelsproduktion. 

– Det ligger i Sveriges och Finlands intresse att EU förblir enigt också när det gäller att svara på de indirekta följderna av kriget. I och med Rysslands invasion av Ukraina har det blivit ännu tydligare att vi behöver ställa om från fossila bränslen och bli mer självförsörjande på energi i Europa, sade EU-minister Tuppurainen.

I sin avslutande del av sitt anförande vid pressbriefingen återknöt EU-minister Tytti Tuppurainen till ländernas nära relationer:

– Behovet av täta kontakter mellan Sverige och Finland är nu större än någonsin, vi delar samma säkerhetsmiljö.