Artikel från Statsrådsberedningen

Ett enat och starkt EU mot Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

På en pressträff onsdag den 9 mars kommenterade statsminister Magdalena Andersson sitt möte med EU-nämnden inför informella Europeiska rådet.
– Jag kommer fortsätta driva regeringens linje som är hårda sanktioner mot Ryssland och starkt stöd till Ukraina och att på olika sätt stärka Sverige och EU, sa statsministern.

Statsminister Magdalena Andersson konstaterade att EU redan beslutat om historiskt stora sanktioner mot Ryssland och att man är beredd att sätta in ytterligare åtgärder.

EU:s stats- och regeringschefer kommer bland annat att diskutera hur vi kan stärka EU och medlemsländernas motståndskraft.

Hon berättade att det är mot den bakgrunden som Sverige och Finland skickade ett gemensamt brev för att påminna om EU:s gemensamma försvarsklausul i Lissabonfördraget.

– Det är ett uttryck för den politiska solidariteten inom EU. Om en medlemsstat utsätts för väpnat angrepp, så är de övriga medlemsstaterna också skyldiga att med alla till buds stående medel ge den angripna medlemsstaten stöd och bistånd. Vi bygger ju säkerhet tillsammans, med EU, med Nato och med våra andra samarbetspartners.

– Samtidigt så är det är nu EU kommer prövas på riktigt, inte minst hur vi hanterar de väntade motsanktionerna från Ryssland. Det är oerhört viktigt att vi klarar att hålla ihop och fortsatt visa en enad front mot Rysslands alltmer urskillningslösa våld, även mot civila. Och att fortsatt ge vårt fulla stöd till Ukraina. sa statsminister Magdalena Andersson.

– Vi ska också på sikt göra oss oberoende av rysk gas och på andra sätt isolera Putin. Vi ska snabba på den gröna omställningen och fasa ut fossila bränslen, det är bra både för vår säkerhet och för klimatet.

På mötet med EU:s stats- och regeringschefer kommer statsministern också ta upp frågan om migration. 

– Sverige och EU ska ge stöd till människor som tvingas fly. Det är viktigt att hela EU tar ansvar, så att vi inte igen hamnar i ett läge där ett fåtal länder tar ett oproportionerligt stort ansvar jämfört med andra länder, sa statsminister Magdalena Andersson.