Elektrifieringskommissionens möte hade sjöfart på agendan

Publicerad

För att minska Sveriges beroende av olja och gas behöver takten i elektrifieringen fortsätta att öka. Hur sjöfarten ska bli mer elektrifierad diskuterades vid Elektrifieringskommissionens sjätte möte.

Ledamöterna i Elektrifieringskommissionen.
Ledamöterna i Elektrifieringskommissionen samlade för sitt sjätte möte. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet.

Den 10 mars samlades Elektrifieringskommissionen för första gången på plats på Infrastrukturdepartementet för ett möte som hade sjöfartens framtid i fokus.

– Elektrifieringen av sjöfarten har tagit fart och det är viktigt att stödja denna utveckling. För att nå klimatmålen behöver även sjöfarten elektrifieras i möjligaste mån. Det är inspirerande att ta del av hur visionära hamnar och rederier kan ta sig an frågan och hur gemensamma initiativ kan ge snabbare resultat, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister och ordförande i Elektrifieringskommissionen.

Mötet inleddes med reflektioner med anledning av kriget i Ukraina. Regeringens åtgärder spänner över tre områden: sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina, och att stärka Sverige. En del i detta är att fortsätta arbetet med att elektrifiera transportsektorn. Genom elektrifieringen av transportsektorn minskar Sveriges beroende av fossila bränslen.

Under mötet gavs framåtblickande omvärldsbevakningar på sjöfartsområdet. Bland annat belystes hur hamnar kan bidra till att påskynda elektrifiering både till sjöss och på land och hur möjligheterna att ställa om fartyg till eldrift för större fartyg ser ut.

På mötet diskuterades även digitaliseringens möjligheter att påskynda transportsektorns elektrifiering. Diskussionen utgick från ett kunskapsunderlag nyligen sammanställt av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

För närvarande pågår en uppföljning av Elektrifieringskommissionens handlingsplan och de elektrifieringslöften som presenterades under 2021, vilket också diskuterades på mötet.