Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesministrarna antog EU:s andra sanktionspaket mot Ryssland

Publicerad

EU-ländernas utrikesministrar möttes 25 februari för att anta EU:s andra sanktionspaket riktat mot Ryssland efter invasionen av Ukraina. På mötet beslutades att nu också president Putin och utrikesminister Lavrov omfattas av EU:s sanktioner.

Ann Linde
Utrikesminister Ann Linde företrädde Sverige när EU:s utrikesråd antog EU:s andra sanktionspaket. Även president Putin och utrikesminister Lavrov omfattas av detta. Foto: Sveriges EU-representation

Utrikesministrarna fattade beslut om EU:s andra sanktionspaketet efter EU:s stats- och regeringschefers vägledning på ett extrainsatt toppmöte den 24 februari om ytterligare åtgärder. Sanktionspaketet är det historiskt största som EU någonsin tagit.     

Sanktionerna omfattar finansiella sektorn, energi och transportsektorn, produkter med dubbel användning, viseringar och ryska individer.

Sanktioner med hjälp av det globala betalningssystemet SWIFT diskuterades men där var invändningarna bland annat att det kan drabba befolkningen på ett oönskat sätt.

Utrikesministrarna diskuterade också att EU behöver gå vidare med ytterligare sanktionspaket riktat mot Belarus eftersom ryska styrkor attackerat Ukraina från Belarusiskt territorium.

På mötet gick ministrarna igenom läget och via länk hade de med sig Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba som direktrapporterade om situationen.

Sanktionerna som den 25 februari formellt beslutades av EU:s utrikesministrar innefattar: 

 • Åtgärder mot lån till ytterligare privatägda banker
 • Åtgärder mot nya börsnoteringar av ryska statsägda företag och mot finansiering av vissa statsägda företag
 • Förbud mot nya bankinsättningar över EUR 100 000 av ryska medborgare i EU-banker
 • Förbud för värdepapperscentraler (Central Securities Depository - CSD) från att ha ryska kontoinnehavare
 • Förbud mot försäljning av obligationer denominerade i euro till ryska medborgare
 • Förbud mot export av viss teknologi till oljesektorn
 • Förbud mot att sälja eller tillhandahålla produkter och tjänster kopplade till flyg- och rymdindustrin
 • En skärpt och breddad exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden från EU till Ryssland
 • Förbud mot att exportera varor och teknologi som bidrar till Rysslands militära och teknologiska utveckling, eller utveckling i försvar och säkerhetsområdena

Sanktionerna omfattar även listningar i existerande sanktionsregim av ytterligare personer. De listade innefattar samtliga dumaledamöter som inte ännu sanktionslistas, ytterligare medlemma i Rysslands säkerhetsråd, samt belarusiska personer som underlättat invasionen av Ukraina. President Putin och utrikesminister Lavrov listas också och får sina eventuella tillgångar i EU-länderna frysta. Dessutom föreslås nya kriterier för listning av personer.

Den 23 februari beslutade EU:s utrikesministrar om följande sanktioner:

 • Förbud mot finansiering av Ryssland, ryska staten och den ryska centralbanken.
 • Förbud mot import från de två så kallade folkrepublikerna samt förbjud mot finansiering, finansiella tjänster, försäkring och återförsäkring relaterad till import av varor från de två regionerna.
 • Förbud mot att tillhandahålla finansiella tjänster till och finansiering av enheter i regionerna.
 • Förbud mot att exportera varor, teknologi eller tjänster inom områdena transport, telekommunikationer, energi och prospektering av olja, gas och mineraler till enheter i regionerna eller för användning i regionerna.
 • Förbud mot tjänster relaterade till turism i regionerna.

Artikel: ”Hårdaste sanktionspaketet som EU någonsin beslutat”

Video på ministerrådets webbplats: Pressträff med Ann Linde efter mötet

 

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 25 februari