Artikel, Sakråd från Kulturdepartementet

Tredje mötet med kris- och återstartsrådet

Publicerad

Fredag 18 februari bjöd kulturminister Jeanette Gustafsdotter in till årets tredje sakråd för kris- och återstartsfrågor, denna gång med fokus på publikfrågor och hantering av krisstöd.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Runtom i landet pågår ett omfattande arbete med att återstarta kultursektorn efter coronapandemin. En av punkterna på sakrådet var därför erfarenhetsutbyte kring hur man kan locka tillbaka publiken och skapa trygga arrangemang.

På mötet deltog också Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin, som berättade mer om bidragsprocessen för de krisstöd som nyligen beslutades i en extra ändringsbudget. Regeringen fortsätter arbetet med de tidigare beslutade återstartsmedlen, förslagen i betänkandet ”Från kris till kraft – Återstart för kulturen” (SOU 2021:77) har varit på remiss fram till 16 februari och nu återstår analys av remissvaren inför arbetet framåt.

Deltagarna medverkade både fysiskt och digitalt, med på mötet fanns även representanter från Socialdepartementet. Regeringen har haft en nära dialog med kultursektorn under coronapandemin och under 2022 startades sakrådet för kris- och återstartsfrågor, med fokus på aktörernas förutsättningar just nu och ur ett långsiktigt perspektiv.

Inbjudna aktörer

ASSITEJ
Delegationen för dansbandsbranschen
Fackförbundet för scen och film
Folkets hus och parker
Föreningen Svenska Filmfestivalen
Islamska samarbetsrådet
KLYS
Konstnärernas Riksorganisation
Live Nation
MAIS
Moment Group
Musikerförbundet
Riksförbundet Sveriges Museer
Riksteatern
SKR
Stockholm live
Svensk Live
Svensk Scenkonst
Sveriges Biografägareförbund
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Kristna Råd
Sveriges Producenter och Privatteatrar
Sveriges Yrkesmusikerförbund
Tickster