Artikel, Sakråd från Kulturdepartementet

Lägesbild i fokus på regeringens andra sakråd om kris- och återstartsfrågor

Publicerad

Hur ser nuläget ut och förutsättningarna inför en framtida återstart? Onsdagen den 2 februari bjöd kulturminister Jeanette Gustafsdotter in till årets andra sakråd om kris- och återstartsfrågor.

Under årets andra sakråd om kris- och återstartsfrågor fick deltagarna möjlighet att dela med sig av sin lägesbild och reflektera kring förutsättningarna inför en framtida återstart. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter ledde mötet, och förutom de inbjudna aktörerna från kulturlivet samt trossamfunden, närvarade också representanter för Folkhälsomyndigheten, Näringsdepartementet och Socialdepartementet.

Året inleddes med stor smittspridning, hög belastning på hälso- och sjukvården och förnyade restriktioner. Läget har därför varit svårt för aktörer inom kultursektorn och trossamfunden, det handlar bland annat om inställda arrangemang, svårigheter att planera, sjukdomsdrabbade verksamheter och ekonomiska utmaningar. Under mötet betonades även att en del utmaningar kommer att kvarstå oavsett när restriktionerna upphör.

Regeringen har i samband med pandemin fört en nära dialog med både kultursektorn och trossamfunden. Inte minst genom det sakråd om publikfrågor som hölls senast i oktober 2021 men också i samband med det sakråd om kris- och återstartsfrågor som arrangerats sedan januari 2022. Utöver dialog så har regeringen även i omgångar tillfört kris- och stimulansstöd till aktörer som drabbats av pandemin. I samband med att riksdagen fattade beslut om en extra ändringsbudget den 2 februari blev det klart att fler förstärkningar kommer att tillkomma. Regeringen meddelade också den 3 februari att merparterna av restriktionerna upphör den 9 februari.

Inbjudna aktörer

• ASSITEJ
• Delegationen för dansbandsbranchen
• Fackförbundet för scen och film
• Folkets hus och parker
• Föreningen Svenska filmfestivaler
• Islamiska samarbetsrådet
• KLYS
• Konstnärernas Riksorganisation
• Live Nation
• MAIS Musikarrangörer i samverkan
• Moment Group
• Musikerförbundet
• Riksförbundet Sveriges museer
• Riksteatern
• Stockholm Live
• Svensk Live
• Svensk Scenkonst
• Sveriges Biografägareförbund
• Sveriges kommuner och regioner
• Sveriges kristna råd
• Sveriges Producenter och Privatteatrar
• Sveriges Yrkesmusikerförbund
• Tickster