Artikel från Utrikesdepartementet

Anna Hallberg agerar för stärkt handel mellan Sverige och Storbritannien

Publicerad

Den 2 februari invigde utrikeshandelsminister Anna Hallberg det nya svensk-brittiska Business Forum, tillsammans med sin brittiska ministerkollega Penny Mordaunt. Forumet stärker dialogen och handels- och investeringsutbytet mellan Sverige och Storbritannien, samt stödjer den gröna nyindustrialisering som nu växer fram.

Penny Mordant och Anna Hallberg sittandes
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg med sin brittiska ministerkollega Penny Mordaunt vid svensk-brittiska Business Forum. Foto: Sveriges ambassad London

- Många svenska och brittiska företag ligger i framkant när det gäller innovation, hållbarhet och digitalisering och det är av stor vikt att fortsätta stödja affärsutveckling och att underlätta marknadsklimatet för fortsatt tillväxt och fler jobb, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

Efter ett inledande bilateralt möte välkomnade utrikeshandelsministern och hennes brittiska ministerkollega Penny Mordaunt, svenska och brittiska företag till invigningen av Business Forum. Affärsforumet är starten på en återkommande strategisk handelsdialog mellan svenska och brittiska företags- och regeringsföreträdare, för att öka export- och investeringsmöjligheter och skapa nya arbetstillfällen på båda marknaderna.

- Genom detta besök och kommande möten mellan våra länder kan vi bidra till ökad handel, stärkt samarbete för gemensamma mål så som frihandel och grön omställning och skapa framtidens jobb i våra länder, säger Anna Hallberg.  

Sverige och Storbritanniens handelsrelation

Storbritannien är Sveriges tredje största exportmarknad utanför EU. Sverige och Storbritannien delar viktiga gemensamma intressen gällande exempelvis stärkt frihandel och grön omställning. Den 1 januari 2022 öppnade Sverige ett innovationskontor i London, vilket är en viktig strategisk satsning för Sverige i syfte att utveckla samarbeten med världsledande innovations- och forskningsländer som Storbritannien.