Artikel från Utrikesdepartementet

Utmaningarna mot säkerheten i Europa i fokus på EU:s utrikesråd

Publicerad

När EU-ländernas utrikesministrar möttes i Bryssel 24 januari antog de slutsatser som understryker att EU inte accepterar ryska försöka att underminera den europeiska säkerhetsordningen. I slutsatserna uttrycker ett enat EU också sitt stöd för Ukraina och att angrepp mot landet resulterar i kostsamma konsekvenser.

Säkerhetsläget i Europa

Ministrarna diskuterade säkerhetsläget i Europa och de utmaningar den europeiska säkerhetsordningen står inför. De följde upp den senaste tidens utveckling med anledning av Rysslands upptrappning vid den ukrainska gränsen och de krav Ryssland ställt på garantier från Nato.   

Ministrarna bekräftade den starka enigheten i EU om att om Ryssland utför ytterligare angrepp på Ukraina bemöts det med allvarliga konsekvenser. På inbjudan av EU:s höga representant Josep Borell deltog USA:s utrikesminister Antony Blinken på länk i diskussionerna som bekräftade EU:s och USA:s samsyn.    

Syrien

EU och FN planerar en så kallad givarkonferens för Syrien. Inför denna diskuterade ministrarnas EU:s gemensamma Syrienpolitik och träffade FN:s särskilde sändebud för Syrien, Geir Pedersen. Läget i landet är fortsatt allvarligt med bland annat stora humanitära behov samtidigt som regimen försvårar för FN:s arbete, flyktingars situation och humanitärt bistånd samt fortsätter att straffa och fängsla oliktänkande.

Libyen

Ministrarna diskuterade utvecklingen i Libyen. Den FN-stödda politiska processen i landet har lett till en vapenvila som tycks hålla, men valen har däremot skjutits upp.

I samband med utrikesrådet i Bryssel träffade utrikesminister Ann Linde också Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och sin finske kollega Pekka Haavisto i ett separat möte.

Producerat av EU-representationen

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC