Artikel från Utrikesdepartementet

Säkerhet i fokus på EU:s utrikesråd i Bryssel 24 januari

Publicerad

Rysslands agerande och situationen i Syrien och Libyen står på dagordningen när EU-ländernas utrikesministrar möts i Bryssel 24 januari. Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige.

Säkerhetsläget i Europa

Ministrarna förväntas diskutera säkerhetsläget i Europa. Diskussionen sker med anledning av Rysslands agerande.

På inbjudan av EU:s höga representant Josep Borell deltar också USA:s utrikesminister Anthony Blinken i diskussionerna med utrikesrådet om Ryssland, Ukraina och de utmaningar den europeiska säkerhetsordningen står inför.

Regeringen betonar vikten av att EU och unionens samarbetspartners agerar enigt och tydligt när Ryssland handlar i strid med den europeiska säkerhetsordningen, våra intressen och våra värderingar. Regeringen anser att EU fortsatt ska stå upp för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet, samt tydligt kommunicera till Ryssland att ytterligare aggressionshandlingar mot Ukraina kommer att medföra mycket allvarliga konsekvenser. Regeringen förordar att EU och unionens samarbetspartners behöver ha beredskap för olika scenarier och kombinationer av åtgärder beroende på Rysslands agerande.

Regeringen kommer fortsätta att agera för att värna den europeiska säkerhetsordningen, inklusive varje lands rättighet att självständigt göra egna säkerhetspolitiska vägval.

Syrien

EU och FN planerar en så kallad givarkonferens för Syrien. Inför denna ska ministrarna diskutera EU:s gemensamma Syrienpolitik. Läget i landet är fortsatt allvarligt med bland annat stora humanitära behov samtidigt som regimen försvårar för FN:s arbete, flyktingars situation och humanitärt bistånd samt fortsätter att straffa och fängsla oliktänkande.

Regeringen anser att EU ska fortsätta vara tydlig mot regimen i Damaskus och att EU är engagerat i Syriens alla delar inklusive Idlib och nordöstra delen av landet där våldet inte minst drabbar minoriteter hårt. Regeringen anser att Turkiet måste dra tillbaka sin militära närvaro från området. Regeringen verkar inom EU och FN för att utkräva ansvar i Syrien.   

Libyen

Ministrarna förväntas diskutera utvecklingen i Libyen. Den FN-stödda politiska processen i landet har lett till en vapenvila som tycks hålla, men valen har däremot skjutits upp.

Regeringen understryker vikten av en inkluderande politisk process för att Libyen ska kunna uppnå demokrati, fred och stabilitet. Regeringen understryker också vikten av en tidsplan för fria och rättvisa presidents- och parlamentsval hålls i landet. 

I samband med utrikesrådet i Bryssel träffar utrikesminister Ann Linde tillsammans med sin finske kollega Pekka Haavisto, Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i ett separat möte.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 24 januari

Mer om mötet i EU:s utrikesråd 24 januari

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.