Artikel från Finansdepartementet

Fortsatt EU-arbete för att motverka skatteflykt

Publicerad

EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möts för första gången under franskt ordförandeskap den 18 januari. På dagordningen finns bland annat ett förslag om minimiskatt för koncerner baserat på OECD och G20:s arbete och EU:s planeringstermin. Finansminister Mikael Damberg företräder Sverige.

Finansminister Mikael Damberg
Finansminister Mikael Damberg företräder Sverige när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möts i Bryssel den 18 januari. Minimibeskattning av stora bolag och koncerner är en av mötets frågor. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Frankrikes ordförandeskap

Det franska ordförandeskapet ska presentera sitt arbetsprogram för EU:s ekonomiska och finansiella samarbete det kommande halvåret. Bland prioriteringarna märks bland annat koordinering av arbetet med EU:s ekonomiska återhämtning, finansiering av tillväxt och stöd för den gröna och digitala omställningen samt att motverka finansiell brottslighet.

Minimiskatt för stora bolag och koncerner

Ministrarna ska diskutera ett nyligen presenterat förslag till direktiv om en global minimiskatt på 15 procent för stora multinationella bolag och koncerner inom EU.

EU har under flera år arbetat intensivt med att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt. I många av dessa frågor följer EU OECD:s och G20:s arbete. Det förslag som nu ligger på bordet följer en modell som OECD och G20 tagit fram och syftar till att motverka att skattebasen urholkas och vinster flyttas.

Regeringen är positiv till syftet med förslaget men understryker bland annat vikten av balans mellan komplexitet och effektivitet.

EU:s planeringstermin för 2022

Ministrarna förväntas anta slutsatser om planeringsterminen. De ska anta slutsatser om dels den årliga förvarningsrapporten, dels om den årliga översikten över hållbar tillväxt.

Syftet med förvarningsrapporten är att upptäcka makroekonomiska obalanser i medlemsländerna.

Syftet med den hållbara tillväxtöversikten är att peka ut prioriteringar i EU:s politik för ekonomi och sysselsättning för de kommande 12 till 18 månaderna. Miljömässig hållbarhet, produktivitet, rättvisa och makroekonomisk stabilitet är vägledande i arbetet.

Regeringen välkomnar förvarningsrapporten och tillväxtöversikten.

Mötet äger rum i Bryssel. Mikael Damberg deltar också i eurogruppens möte i den del av mötet dit också EU-länder som inte har euron som valuta bjuds in.

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för mötet i Ekofinrådet 18 januari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.