Det allvarliga säkerhetspolitiska läget i fokus på EU:s informella försvarsministermöte

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 12–13 januari i EU:s informella försvarsministermöte i Brest, Frankrike. Mötet dominerades av det allvarliga säkerhetspolitiska läget med fokus på situationen i och omkring Ukraina. Även statliga och icke-statliga aktörers påverkan i insatsområden som Mali diskuterades, liksom det fortsatta arbetet med EU:s strategiska kompass. Vid mötet deltog Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell. Även FN:s undergeneralsekreterare för fredsoperationer Jean-Pierre Lacroix deltog på länk.

Florence Parly  och Peter Hultqvist står bredvid varandra. I bakfgrunden  syns Frankrikes och Sveriges flaggor.
Frankrikes försvarsminister Florence Parly och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Försvarsdepartementet

Mötet inleddes den 12 januari med en gemensam diskussion med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och FN:s undergeneralsekreterare för fredsoperationer Jean-Pierre Lacroix. Både säkerhetsläget samt statliga och icke-statliga aktörers påverkan i insatsområden diskuterades. Den gemensamma uppfattningen var att EU och andra internationella aktörer behöver agera samlat för att motverka etablering av den så kallade Wagnergruppen i Mali. Sverige ser med mycket stor oro på uppgifterna om att Wagnergruppen bedriver aktiviteter i Mali.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa

Det allvarliga säkerhetspolitiska läget i Europa med fokus på situationen i och omkring Ukraina och Rysslands agerande mot omvärlden samt de möten som USA, Nato och OSSE haft med Ryssland under veckan dominerade det informella försvarsministermötet.

– Den europeiska säkerhetsordningen hotas av Rysslands agerande vilket är oacceptabelt. Den europeiska säkerhetsordningen är inte förhandlingsbar, säger Peter Hultqvist och fortsätter:

– Folkrätten måste respekteras och efterföljas. Detta inkluderar varje lands rätt att göra egna säkerhetspolitiska vägval. Vår strategi är att bygga säkerhet tillsammans med andra. Vi är i dag en respekterad partner som bidrar till att leverera säkerhet. Det vi gör är vårt eget val och bygger på beslut i Sveriges riksdag. Så ska det förbli. På den punkten finns inget utrymme för kompromiss, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Säkerhets- och försvarspolitiska rymdfrågor

Rymdfrågor var en annan punkt på dagordningen. Sverige stödjer det fortsatta arbetet med att ta fram en EU-strategi för rymdsäkerhet och försvar och ser fram emot att föra processen vidare under det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023.

Fortsatt diskussion om EU:s strategiska kompass

Mötet avslutades den 13 januari med en gemensam arbetslunch där försvars- och utrikesministrarna diskuterade det fortsatta arbetet med EU:s strategiska kompass. Sverige välkomnar att den strategiska kompassen utvecklas för att stärka EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete. Sverige vill se ett starkt EU som kan ta större ansvar för sin egen säkerhet, men framhåller också vikten av samarbete med partners till EU och en bibehållen stark transatlantisk länk. Den strategiska kompassen ska antas under våren 2022.