Artikel från Utrikesdepartementet

Viktiga resultat vid avslutande ministerrådsmöte i OSSE

Publicerad

Ett gemensamt beslut om samarbete för att hantera klimatförändringar är ett viktigt resultat från OSSE:s ministerrådsmöte i Stockholm den 2–3 december. Beslutet innebär att de deltagande staterna i organisationen stärker sina åtaganden i denna ödesfråga. Ministerrådsmötet är kulmen på det svenska ordförandeskapet i OSSE 2021 som avrundas till årsskiftet.

OSSE-ministerrådsmöte 2-3 december
OSSE-ministerrådsmöte som hölls vid konferenscentret Scandinavian XPO i närheten av Arlanda 2-3 december 2021 Foto: flickr/osceorg

Omkring 50 utrikesministrar och ett stort antal högnivådeltagare deltog i Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE:s) ministerrådsmöte, som hölls på konferenscentret Scandinavian XPO i närheten av Arlanda.

Ministerrådsmötet blev ett viktigt tillfälle för dialog och möten. Förutom de formella diskussionerna genomfördes cirka 200 bilaterala möten och samtal, bland dem det uppmärksammade mötet mellan Rysslands och USA:s utrikesministrar.

Såväl Sverige som andra deltagare arrangerade också en rad sidoevenemang för att uppmärksamma angelägna frågor, bland annat utmaningar för demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och OSSE-regionens pågående kriser och konflikter.

Givet pandemin, och i linje med Sveriges resurseffektiva ordförandeskap, hade ministerrådsmötet ett annat format än tidigare år. Storleken på delegationerna begränsades kraftigt jämfört med tidigare ministerrådsmöten och förhandlingarna fördes genom OSSE-delegationerna på plats i Wien och inte vid själva ministerrådsmötet.

Arbetet med prioriterade frågor för det svenska ordförandeskapet har pågått under hela 2021. Bland annat har det handlat om vikten av respekt för den europeiska säkerhetsordningen, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt dialog och konfliktlösning. På vissa områden – som klimat – har beslut om nya åtaganden fattats, medan ordförandeskapsåret på andra områden har varit en del av Sveriges långsiktiga arbete med att påverka den internationella agendan, till exempel för att lyfta frågor som agendan för kvinnor, fred och säkerhet och kvinnors ekonomiska egenmakt.