Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige har flyttat fram positionerna under ordförandeskapet i OSSE

Publicerad

Det svenska ordförandeskapet i OSSE 2021 avslutas vid årsskiftet. I en tid med stora säkerhetspolitiska utmaningar har Sverige under året verkat för att öka organisationens relevans och flytta fram positionerna i för Sverige prioriterade frågor – som jämställdhet och klimat.

– Det har varit ett aktivt ordförandeskap där vi har kunnat stärka organisationens relevans, bidragit till att avvärja konflikter och flytta fram positionerna när det gäller kvinnor, fred och säkerhet. Vi lyckades också få ett genombrott i frågan om klimatförändringar och om hur OSSE nu får mandat att jobba med klimat och säkerhet samt identifiera var klimatförändringar kan leda till konflikter, säger utrikesminister Ann Linde

Uppdraget har genomförts genom intensivt diplomatiskt arbete och med fokus på OSSE:s viktiga principer och åtaganden för att hantera konflikter och undvika att nya konflikter uppstår.

Ordförandeskapet har agerat genom resor, dialog, agendasättande i Wien, konferenser och seminarier och direkta kontakter på olika nivåer. Utrikesminister Ann Linde har genomfört ett tjugotal resor i ordförandekapacitet under året, bland annat två resor till Ukraina, Ryssland respektive Moldavien, resor till länderna i Södra Kaukasien och till Centralasien. Samtliga länder med pågående konflikter har besökts, och möten har genomförts med alla OSSE:s fältkontor och missioner i regionen. På alla resor har hon träffat representanter för civilsamhället, inklusive kvinnoorganisationer, för att ta del av deras syn på situationen och markera den vikt Sverige som ordförande fäster vid civilsamhällets roll.

Det svenska ordförandeskapet har under hela året verkat för respekt för OSSE:s principer och åtaganden, inklusive demokrati och mänskliga rättigheter, som utgör grunden för hållbar fred och säkerhet. Exempel är Stockholm Media Freedom Conference, som resulterade i rekommendationer för hur OSSE-länderna kan motverka att förtroendet för massmedia urholkas och det seminarium som hölls tidigt under året om arbetet mot antisemitism. Sverige har också lyft ungdomsfrågorna, inte minst genom ett aktivt arbete av ordförandens särskilda representant för ungdomar och säkerhet. Genom att konsekvent ta upp jämställdhetsfrågor har Sverige bidragit till att dessa nu finns på agendan på ett sätt som kommer att leva kvar också efter vårt ordförandeskap, inklusive i OSSE:s olika missioner och kontor i fält och i formaten för konfliktlösning. En expertgrupp som Sverige tillsatt kommer att fortsätta stödja OSSE i frågor om kvinnor, fred och säkerhet.

- Det svenska ordförandeskapet har satt avtryck i organisationen som kommer att bestå, inte minst på jämställdhetsområdet, säger utrikesminister Ann Linde.

På det avslutande ministerrådsmötet i Stockholm den 2–3 december deltog ett 50-tal utrikesministrar, ett högnivådeltagande som var ovanligt högt och visar på att Sverige kunnat öka relevansen för organisationen.

- Jag är stolt över att Sverige under 2021 har kunnat stå upp för vår gemensamma säkerhet och våra åtaganden i OSSE – för ett starkare och gemensamt säkerhetspolitiskt samarbete i en utmanande tid, säger utrikesminister Ann Linde.