Artikel från Socialdepartementet

Insatser för folkhälsa och sjukvård 2021

Publicerad

Inför årsskiftet ser socialminister Lena Hallengren tillbaka på 2021. I en filmad intervju berättar hon om regeringens och Socialdepartementets arbete med att hantera coronapandemin som präglat även 2021. Hon berättar också om andra viktiga satsningar som genomförts under året för att stärka folkhälsan och sjukvården.